Mamy szkołę! Prace związane z przeniesieniem i remontem budynku szkolnego ze wsi Kalinowo-Solki do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – zakończone.

W niedzielę, 30 września o 11.00 – uroczyste otwarcie. Przyjadą między innymi absolwenci placówki i wszyscy ci spośród mieszkańców gminy Kulesze Kościelne, dla których wydarzenie ma wartość sentymentalną. Jeszcze w tym roku w odnowionej szkole znów można będzie zdobywać wiedzę.

Przeniesienie do skansenu starej szkoły było możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu. Przez ponad rok realizowaliśmy projekt „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”, w ramach którego na terenie skansenu stanęły także dwie zabytkowe stodoły, a cztery budynki zyskały nowe dachy. Szkoła jest jednak tą częścią przedsięwzięcia, która budzi najwięcej emocji. To jedyny taki obiekt na terenie skansenu, bardzo przez wszystkich wyczekiwany.

Parter szkoły to cztery przestronne pomieszczenia. Dwa z nich będą służyć przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z kulturą ludową Podlasia. Już niebawem właśnie tu odbywać się będzie większość lekcji muzealnych i warsztatów takich jak „Gwiazdka w Skansenie”, czy „Kolorowy świat wycinanek”, cieszących się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem.

Kolejne dwa pomieszczenia staną się przestrzenią wystawienniczą. Już podczas uroczystego otwarcia można będzie powspominać czasy liczydeł, kałamarzy i gęsich piór. W jednej z sal pokażemy wystrój klasy szkolnej z lat 60-tych XX wieku. Mamy stare ławki i wiele drobnych przedmiotów, stanowiących wyposażenie wiejskich szkół w czasach PRL-u.

Druga część wystawy niewątpliwie poruszy serca mieszkańców gminy Kulesze Kościelne. Wielu z nich odnajdzie na niej dokumenty pisane znajomym pismem, rozpozna na zdjęciach swoich rodziców czy dziadków. To wystawa o historii szkoły z Kalinowa Solek, którą w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku budowali nauczyciele i rodzice uczniów.

W Kalinowe Solkach szkoła działała niemal pół wieku. Przez kilkanaście ostatnich lat budynek stał pusty i niszczał. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znów będzie tętnił życiem.