Muzeum Pamięci Sybiru jeszcze bliżej otwarcia

Miasto Białystok rozstrzygnęło przetarg na wykonanie stanu surowego budynku Muzeum Pamięci Sybiru. To drugi etap tej inwestycji przy ul. Węglowej. Do końca 2019 roku istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany na potrzeby ekspozycji.

Ogłoszony przez Miasto przetarg na realizację drugiego etapu budowy Muzeum Pamięci Sybiru wygrała firma Budimex S.A. Zajmie się ona wykonaniem prac budowlanych – rozbudową, przebudową i nadbudową budynku na Węglówce.

Prace obejmą przebudowę istniejącego magazynu o powierzchni ok. 3,1 tys. m2 na potrzeby ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Wybudowana zostanie nowa część o powierzchni prawie 2,4 tys. m2 na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego placówki. Ponadto rozebrana zostanie istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana infrastruktura techniczna, tj. sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa oraz sieć energetyczna. Wykonawca zadba również o zagospodarowanie terenu wokół muzeum i budowę parkingów. Będzie to drugi etap inwestycji, który powinien zostać zrealizowany do końca listopada 2019 r. Jego koszt to ponad 37,5 mln zł.

– To dla nas szczególnie ważna inwestycja – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach pierwszego etapu budowy tego muzeum zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, w tym rozbiórkę torów kolejowych kolidujących z budową, usunięcie istniejących nawierzchni z asfaltu i bruku. Powstał stan zerowy budynku – ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac to ok. 2,4 mln zł.

Pod koniec ubiegłego roku Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało także unijną dotację (ok. 6 mln 800 tys. zł) na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia. Ten projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2020. Wcześniej, w 2016 roku, Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę placówki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Wsparcie finansowe wynosi ok. 11 mln zł, z czego w 2016 r. dostaliśmy 1 mln, w tym roku otrzymamy 10 mln zł.

Obecnie muzeum znajduje się w tymczasowej siedzibie przy ul. H. Sienkiewicza 26 w Białymstoku. Docelowo będzie mieściło się w dawnym kompleksie wojskowym przy ulicy Węglowej 8.

Misją Muzeum Pamięci Sybiru jest dokumentowanie i upamiętnianie losów obywateli polskich na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR od XVII wieku do czasów współczesnych. Celem placówki jest nie tylko budowanie pamięci o Sybirze jako symbolu carskich i stalinowskich represji, ale również przestrzeni aktywności naukowej, kulturalnej i gospodarczej.

Źródło: materiały prasowe Urzędu Miasta Białystok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.