O technikach kreatywnego myślenia słów kilka

Czym jest kreatywność? Najkrócej – to taki sposób myślenia lub działania, który prowadzi do powstawania nowych koncepcji. Definicja ta nie wyczerpuje jednak pojęcia w całości. Dodać należy więc, że kreatywność występuje w wielu dziedzinach, również tych, uważanych za ścisłe, zaś największy wpływ mają na nią między innymi dziedziczność czy autonomia pracy.

Jak jednak myśleć kreatywnie? Przez lata powstało wiele technik, które, wykorzystywane umiejętnie, wpływają zarówno na proces myślenia, jak i jego ostateczny efekt.

Najpopularniejsza – burza mózgów

Technika znana wszystkim i wykorzystywana najczęściej w zespołowych próbach rozwiązywania problemów. Wśród jej podstawowych zasad wymienić należy między innymi brak skrępowania wyobraźni oraz niedopuszczenie krytyki poszczególnych postulatów. Wśród jej głównych zalet wskazać można między innymi na większą efektywność, aniżeli w przypadku indywidualnej pracy, sprzyjanie twórczości, jak również możliwość odnalezienia niecodziennych rozwiązań. Przez lata powstało wiele najróżniejszych modyfikacji tej metody.

Uniwersalna – sześć kapeluszy

Metoda stosowana zarówno podczas zajęć akademickich, jak i na posiedzeniach zarządów wielkich korporacji. Polega na przydzieleniu ról określonych kolorem kapelusza myślowego. Kapelusz zielony odpowiada myśleniu twórczemu, żółty – podejściu entuzjastycznemu, czerwony – kierowaniu się spontanicznością, biały – całkowitemu obiektywizmowi, czarny – pesymizmowi, niebieski zaś odpowiada za moderację całego procesu myślenia. Metoda pozwala spojrzeć na problem z wielu różnych stron, tym samym zaś pobudza kreatywność.

Kompleksowa – diagram Ishikawy

Metoda zwana jest również diagramem ryby, polega bowiem na skonstruowaniu ciągu przyczynowo-skutkowego w formie rybich ości. Na diagramie umieszczany jest problem, a także jego potencjalne przyczyny, którego mogą być uporządkowane na podstawie różnych kombinacji kategorii. Do najważniejszych zalet wykorzystywania tej techniki należą: duża skuteczność, uporządkowanie, trafność, przejrzystość i hierarchizacja danych.

Niecodzienna – technika kruszenia

Metoda nazywana jest również „odwróconą burzą mózgów”. Dlaczego? Podlega bowiem podobnym zasadom, jednak uczestnicy nie konstruują pomysłów na rozwiązanie problemów, ale na jego pogłębienie. Pozwala to na analizę konkretnego zagadnienia z zupełnie innego punktu widzenia, a co za tym idzie, ułatwia poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Perspektywiczna – strategia Walta Disneya

Metoda ma na celu spojrzenie na problem z trzech perspektyw, będących jednocześnie etapami planowania realizacji założonego celu. Polega na przyjmowaniu kolejno ról: marzyciela – zgłaszającego najróżniejsze, często niemożliwe do zrealizowania postulaty, realisty – podchodzącego do problemu twardo i obiektywnie, oraz krytyka – podsumowującego słabe strony danego rozwiązania. Wykorzystanie strategii pozwala nie tylko na znalezienie kreatywnych rozwiązań, ale również na identyfikację zagrożeń, czy zbudowanie pełnego obrazu danego przedsięwzięcia.

Więcej informacji
Treść powstała we współpracy ze sklepem https://dekolo.pl/ – produkty dla osób zajmujących się rękodziełem i ozdobnictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.