Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eGroup Joanna Stanulewicz z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 144 lok. 72, w Białymstoku (kod pocztowy: 15-354),

  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi newslettera, promocji oraz/lub programów lojalnościowych, konkursów,

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.