Studia podyplomowe? Tylko na Politechnice!

Zastanawiasz się nad kontynuacją nauki lub zmianą zawodową, która zapewni Ci lepszą przyszłość? Zdecyduj się na studia podyplomowe. Ciekawą propozycję ma do zaoferowania Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej! Rekrutacja potrwa tam do 30 września.

źródło: materiały organizatora

Szczególnej uwadze polecamy kierunki na Wydziale Mechanicznym, który na bieżąco dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się rynku pracy. Przedsiębiorcy poszukują wykwalifikowanych, ambitnych i stale rozwijających swoje umiejętności pracowników. Warto więc zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych:

ZAAWANSOWANE SYSTEMY CAx

Studia te mają na celu przygotowanie do samodzielnego wykonywania projektów z branży mechanicznej. Prowadzone przedmioty mają na celu prezentację technik i metod związanych z projektowaniem, doborem materiałów na konstrukcje, obliczeniami inżynierskimi weryfikującymi przyjmowane założenia, badaniami sprawdzającymi opracowane konstrukcje oraz technikami umożliwiającymi wytwarzanie i kontrolę wymiarową opracowywanych prototypów. Plan studiów podstawowy nacisk kładzie na praktyczne zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi systemami CAD/CAM/CAE.

NOWOCZESNA INŻYNIERIA CIEPLNA I CHŁODNICZA

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w sektorze energetycznym. Program studiów obejmuje zagadnienia teorii procesów cieplno-przepływowych, energetyki cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i czystych technologii energetycznych, kogeneracji, energetyki rozproszonej oraz pomp ciepła, zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujący zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz technologii oszczędzania i odzysku energii, magazynowania i transportu energii, chłodnictwa i klimatyzacji, w tym nowoczesnych rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, ogrzewnictwa, w tym zagadnienia audytu energetycznego budynków, nowoczesnej techniki pomiarowej, ochrony środowiska.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Oferta adresowana jest do osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów, technik wspomagania komputerowego i symulacji procesów wtryskiwania oraz technik przetwarzania tworzyw termoplastycznych. Mogą być szczególnie pomocne dla tych inżynierów, którzy podjęli, bądź będą chcieli podjąć pracę w firmach zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych.

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Oferta adresowana jest głównie do osób stykających się w swojej pracy zawodowej z problematyką techniki samochodowej, zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, centrach likwidacji szkód komunikacyjnych i zakładach napraw pojazdów. Głównym celem studiów jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, w tym diagnostyki i badań pojazdów, systemów automatyzacji w pojazdach, zagadnień bezpieczeństwa i mechaniki ruchu samochodów, zagadnień technicznych i prawnych.

NOWOCZESNE TECHNIKI WYTWARZANIA

Oferta studiów adresowana jest głównie do osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu technologii i nowoczesnych technik wytwarzania, w tym obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej oraz systemów informatycznych wspomagających wytwarzanie.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Oferta jest adresowana do osób chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów automatyzacji procesów przemysłowych. Zakres tematyczny studiów dotyczy zastosowań współczesnych układów automatyzacji w przemyśle. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy student zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności do praktyki przemysłowej.

Proponowane studia podyplomowe uwzględniają potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań.

Rekrutacja trwa do 30 września. Wszystkie studia podyplomowe trwają dwa semestry, a zjazdy odbywać się będą w weekendy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wm.pb.edu.pl (zakładka: Kandydaci).

Więcej informacji znajdziesz na: http://wm.pb.edu.pl/?page_id=310