Z Białegostoku do europejskich szkół.  Erasmus Plus w Zespole Szkół Społecznych przy Fabrycznej 10

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” biorą udział w międzynarodowym programie Erasmus Plus. Unijny projekt wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych – w ramach akcji KA1 Erasmus+, uczniowie zaś będą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas zagranicznych wyjazdów – w ramach akcji KA 2.

Szkolenia dla nauczycieli

W projekcie „Mobilna kadra, mobilni uczniowie – kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji” weźmie udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji oraz pracownik administracji.

– Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych – mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

W pierwszym etapie odbędą się dwa szkolenia – w październiku nauczyciele będą uczyć się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, w listopadzie natomiast szkolni angliści wyjadą na kurs metodyczny do Irlandii, którego celem jest unowocześnienie programów nauczania języka.

– Umiejętności te będą wykorzystane następnie podczas pracy z uczniami m.in. przy tworzeniu polsko-angielskich broszur z pojęć, zwrotów i haseł z biologii, chemii, fizyki i matematyki – mówi Agata Baczewska.

W drugim etapie – w styczniu 2020 r. – nauczyciele wezmą udział w wyjazdach do szkół w Hiszpanii i Francji; do szkoły przy Fabrycznej przyjadą natomiast nauczyciel z tych krajów.

– To wyjazdy nastwione są na poznawanie metodyki pracy w szkołach – nasi nauczyciele będę poznawali głównie metody nauczania języków w szkołach partnerskich, z kolei nasi goście chcą poznać metody naszej pracy, dzięki której mamy tak dobre wyniki egzaminów maturalnych – dodaje Agata Baczewska.

Celem spotkań partnerskich będzie też wypracowanie możliwości kontynuacji współpracy w postaci międzyszkolnych wymian uczniów w następnych latach.

Wiosną 2020, w trzecim etapie projektu pięciu nauczycieli – przyrodników i matematyków weźmie udział w szkoleniu CLIL (równoczesna nauka języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia) na Malcie.

– Celem tych szkoleń jest wprowadzenie do programu nauczania nowych metod prowadzenia zajęć, co w połączeniu z przygotowanymi na tym etapie broszurami powinno zachęcić uczniów do nauki tych przedmiotów – mówi Agata Baczewska.

Projekt szkoleń realizowany jest ze środków programu operacyjnego PO WER.

Partnerska nauka i wymiana doświadczeń

Erasmus + to dla uczniów szkoły przy Fabrycznej 10 szansa nie tylko na zawieranie nowych znajomości z młodymi ludźmi z całej Europy. W ramach akcji KA2, szkoła bierze udział w projekcie „Liczy się każda kropla” – wymiana dobrych praktyk.  Od września 2019 i do końca sierpnia 2021 będzie go realizowało sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii.

– W tym czasie odbędzie się jedno spotkanie tylko dla nauczycieli i sześć tygodniowych wymian uczniów w wieku 13-18 lat do krajów partnerskich, biorących udział w projekcie – mówi koordynatorka projektu Agata Ratkiewicz. – Nasz projekt skupia się na dwóch głównych tematach: pierwszy koncentruje się na miejscu, w którym znajdują się szkoły partnerskie i będzie związany z procesem nauki, zwłaszcza partnerskiego uczenia się. Zachęcamy naszych uczniów, aby byli przewodnikami pokazującymi gościom swoje miasto i okolice. Po wizytach, międzynarodowe zespoły uczniów wydadzą broszury o miastach z informacjami, które otrzymali od swoich partnerskich szkół.  Drugi główny temat – „naukowy”, związany jest z wodą we wszystkich aspektach – m.in. z jej czystością, oczyszczaniem, dostępnością, życiem w wodzie itp. (woda i środowisko, biologia, chemia).

Już w październiku nauczyciele wyjadą na spotkanie do Pardubic w Czechach. gdzie z partnerami z innych szkół ustalą szczegóły działań swoich i uczniów na  najbliższe miesiące. Pierwszy wyjazd młodzieży planowany jest na luty 2020, kiedy to 24 uczniów ze szkół partnerskich i 12 nauczycieli spotka się w Hiszpanii.

– Zgodnie z nazwą projektu – wymiana dobrych praktyk – opowiemy sobie nawzajem, co szczególnie wyjątkowego robimy w naszych szkołach, czym chcielibyśmy podzielić się z nauczycielami z innych krajów.

ZSZ przy Fabrycznej uczestniczy w programie Erasmus Plus po raz pierwszy.

– Och – będzie się działo w naszych szkołach! – cieszy się dyrektorka szkoły Ewa Drozdowska. – A właściwie już się dzieje i do wymian międzynarodowych dołącza inna forma współpracy miedzy szkołami. Skorzystają wszyscy i uczniowie, i nauczyciele. Czekamy na nowe doświadczenia, a wyzwania organizacyjne mobilizują wszystkich. Mam nadzieję, że te projekty przyniosą wiele uśmiechu wszystkim uczestnikom.

Autor: Marzena Szwaczko

693400464

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.