„Wilcze dzieci” – premiera spektaklu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej


Lalki (na zdj.), oraz cała scenografia spektaklu "Wilcze dzieci" są dziełem Justyny Bernadetty Banasiak, scenografki, rzeźbiarki, absolwentki krakowskiej ASP.

Tematem spektaklu „Wilcze dzieci” są losy niemieckich sierot, które po drugiej wojnie światowej uciekały z Prus Wschodnich. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, nowi zarządcy mścili się na ludności cywilnej za krzywdy doznane w czasie okupacji niemieckiej. Po stracie rodziców tysiące osieroconych dzieci błąkały się bez dachu nad głową. Wiele z nich miesiącami ukrywało się w lesie. Uciekały na Litwę, gdzie gospodarze przyjmowali je pod swój dach jako siłę roboczą.

Zainteresował nas ten temat ponieważ jest mało znany, a naszym zdaniem ważny – mówi Izabela Zachowicz z „Kooperacji Flug” – To historia dzieci uwikłanych w wojnę, niewiele rozumiejących z sytuacji która je spotkała, sytuacji będącej wynikiem szaleństwa dorosłych. Chociaż nie zawiniły, stały się wrogami.

Spektakl reżyseruje Marcin Bikowski,  twórca teatralny, aktor i reżyser, współzałożyciel niezależnej grupy „Malabar Hotel”. Gra dwoje aktorów: Izabela Zachowicz i Daniel Lasecki.

To będzie przedstawienie bez słów – zapowiada Daniel Lasecki – Postanowiliśmy je stworzyć w konwencji teatru formy, w którym wypowiadamy się używając lalki, maski, elementów teatru cieni i muzyki granej na żywo.

„Kooperacja Flug”, którą tworzą absolwenci Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza powstała cztery lata temu. Ma w swoim dorobku cztery spektakle: dwa dla dorosłych („Szczątki” i „Puszczańskie opowieści” zrealizowane w koprodukcji z Białostockim Teatrem Lalek) i dwa dla dzieci, tych najmłodszych. Jeden z nich,  „Czas na piknik”, artyści zrealizowali dwa lata temu, również w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Wracamy, bo świetnie się tu pracuje, w spokoju i atmosferze życzliwości – zapewnia Izabela  Zachowiczpoza tym surowa sceneria starych wiejskich budynków doskonale wpisuje się w atmosferę naszego przedstawienia.

Piąty spektakl „Kooperacji Flug” powstaje dzięki stypendium artystycznemu prezydenta Białesgotoku dla młodych twórców, przyznanego Izabeli Zachowicz.