Dziecko na kwarantannie – jakie obowiązki ma rodzic?

Jeśli rodzice razem z dzieckiem podlegają obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, wówczas rodzice mogą wystąpić o świadczenia chorobowe z tego tytułu. Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń osobie ubezpieczonej, poddanej kwarantannie albo izolacji jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Inaczej jest w  przypadku zasiłku opiekuńczego.

– Jeśli dziecko przebywa na kwarantannie lub jest poddane izolacji w warunkach  domowych razem z rodzicami, to jeden z ubezpieczonych rodziców może nie występować o świadczenie chorobowe, tylko może wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Kwarantanna lub izolacja dziecka są bowiem traktowane tak jak choroba dziecka. W takim przypadku drugi rodzic dziecka może otrzymywać świadczenie z tytułu choroby czyli zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Wybór rodzaju świadczenia zależy oczywiście od rodziców dziecka – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jeśli kwarantanną jest objęte wyłącznie dziecko, a rodzice już nie, wówczas rodzicom nie przysługują  świadczenia z tytułu choroby.  Ubezpieczonemu   jednemu z rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem przysługuje natomiast  zasiłek opiekuńczy.

– Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W oświadczeniu rodzic podaje swoje dane a także  dane dziecka odbywającego kwarantannę lub izolację oraz okres tej kwarantanny lub izolacji. Pod oświadczeniem ubezpieczony rodzic składa podpis – informuje rzeczniczka.

Podmiot wypłacający zasiłek opiekuńczy czyli pracodawca lub ZUS, mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Przepis ten wszedł w życie z mocą wsteczną od 24 października br.