Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Niemczech?


fot. pexels

Kindergeld to świadczenie rodzinne, wypłacane osobom, pracującym w Niemczech i posiadającym dzieci. W pewnym sensie jest to odpowiednik polskiego 500+. Ile pieniędzy można uzyskać? Jak otrzymać Kindergeld w Niemczech? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

 

Kindergeld w Niemczech – ile i dla kogo?

Stawki Kindergeld w Niemczech mogą się zmieniać. Chcąc uzyskać takie świadczenie, warto zatem sprawdzać aktualne informacje. W 2020 roku obowiązują trzy progi stawek. Na pierwsze i drugie dziecko można otrzymać kwotę 204 euro miesięcznie.  Na trzecie dziecko kwotę 210 euro miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko kwotę 235 euro miesięcznie. Dodatkowo rodzice i opiekunowie mogą otrzymać dodatek do zasiłku – Kinderzuschalag. Możliwość otrzymania tego drugiego świadczenia uzależniona jest jednak od uzyskiwanego dochodu. Ten limit zmienił się od 1 stycznia 2020 roku. Dzisiaj coraz więcej osób może więc uzyskać takie świadczenie.

 

Kindergeld w Niemczech – jak uzyskać?

Aby otrzymać Kindergeld w Niemczech należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić samodzielnie, a można też skorzystać z pomocy pełnomocnika. Konieczne jest wypełnienie stosownego formularza, dostępnego w Kasach Świadczeń Rodzinnych, a także na stronach internetowych familienkasse.de oraz bzst.de. Wniosek można wysłać pocztą, wypełnić bezpośrednio w placówce albo skorzystać z internetowej wersji. Ta z kolei dostępna jest na stronie formular.arbeitsagentur.de. Wniosek o Kindergeld w Niemczech składa sam rodzic, osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem albo samo dziecko, jeżeli ukończyło 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Kindergeld w Niemczech – jakie dokumenty?

Do wniosku o przyznanie Kindergeld w Niemczech należy dołączyć stosowne dokumenty. Potrzebny będzie w szczególności unijny akt małżeństwa oraz urodzenia dzieci. W przypadku polskich aktów, należy złożyć tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. Jeżeli rodzice się rozwiedli, konieczne jest orzeczenie sądowe w tym przedmiocie. Oczywiście również przetłumaczone na język niemiecki. Potrzebne będą również takie dokumenty jak zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce oraz w Niemczech, kopie dowodu osobistego dziecka i opiekunów, Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie o podatku dochodowym) za każdy okres pracy do czterech lat wstecz, ostatnie wydane Einkommensteuerbescheid (decyzje podatkowe), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech Gewerberegister (wpis do ewidencji). Dodatkowo organy mogą poprosić o zaświadczenie o nauce dziecka, jeżeli przekroczyło 18 rok życia, a także decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie Unii Europejskiej.