Pragnę, aby oglądający moje obrazy poczuli magię świata – #wywiad z Magdaleną Dziejmą