Podlasie oczami Białostoczan i nie tylko…

Mozaika kulturowa – to jedno z głównych określeń, gdy mowa jest o Podlasiu. Historia, zabytki, ścieranie się różnorodnych narodowości, architektura, przyroda  – jak w kalejdoskopie możemy się przeglądać w tym rejonie Polski. I właśnie ta mnogość  to temat 13. Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”.

Organizator konkursu, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, nie narzuca żadnych ram, reguł odnośnie ujęcia tematyki „PODLASIE W OBIEKTYWIE”. Wrażliwość i spostrzegawczość fotografującego – to liczy się przede wszystkim i od tego zależy jego interpretacja. W konkursie mogą brać udział osoby zajmujące się profesjonalnie fotografią, jak i amatorzy.

XIII już edycja konkursu to przede wszystkim doskonała promocja Podlasia, ale nie tylko. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce pragnie poprzez konkurs gromadzić oraz popularyzować te fotografie, które prezentują piękno Podlasia, jego przyrodę, kulturę, tradycję, zabytki, najciekawsze i warte zobaczenia miejsca. Celem konkursu jest także rozbudzenie chęci do działania, do aktywności osób starszych oraz młodzieży.

Organizatorzy czekają na prace osób nie tylko z Województwa Podlaskiego, ale i  z całej Polski. Konkursowa praca to odbitka fotograficzna w formacie A3 wraz ze zdjęciem w formie elektronicznej (.jpg lub .tif) na CD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Termin nadsyłania prac to maj-wrzesień 2017 roku. Wyniki oraz wystawa pokonkursowa zaplanowana jest na grudzień bieżącego roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej muzeum lub w siedzibie organizatora.