REGULAMIN

Promocji „Kobiecy Kupon”

§ 1

Informacje ogólne

Organizator – Serwis Kobiecy Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wołyńskiej 144 lok 72,

Serwis internetowy –prowadzony przez Organizatora pod adresem http //www.kobiecybialystok.pl;

Partner – firma wskazana poza organizatorem na kuponie, która gwarantuje zniżkę na określone swoje produkty/usługi, wskazane na kuponie;

Kupon– tzw. „Kobiecy Kupon”, wygenerowany na serwisie Organizatora, uprawniający do otrzymania rabatu na Produkt objęty promocją u Partnera, uwidocznioną na Kobiecym Kuponie wraz z wartością rabatu/przysługującą usługą;

Produkt – towar/usługa albo kategoria towarów/usług, na które przysługuje procentowy rabat /inny rodzaj dodatkowej usługi, wydrukowany na kuponie, dostępny u Partnera;

Klient – posiadacz Kuponu;

§ 2

Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Skorzystanie z Kuponu promocyjnego w serwisie internetowym Organizatora wymaga spełnienia następujących warunków:

 a) pobranie przez Klienta kuponu, umożliwiającego umożliwiającym skorzystanie z promocji u Partnera wskazanego na kuponie,

 b) wydrukowanie kuponu lub pobrania go na urządzenie przenośne typu smartphone

 c) okazania kuponu w siedzibie Partnera lub wpisania w koszyku zakupów (w przypadku Sklepu internetowego Partnera) numeru kuponu widocznego na kuponie w trakcie składania zamówienia,

2. Kupon posiada określony numer i termin ważności, wskazany na kuponie; Kupon upoważnia do uzyskania jednorazowego rabatu na Produkt wskazany na kuponie.

3. Forma promocji wskazana na Kuponie nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub na gotówkę, nie obejmuje kosztów dostawy i nie sumuje się z innymi promocjami i rabatami. Jeśli Klientowi przysługują rabaty z różnych promocji w zamówieniu zostanie uwzględniony korzystniejszy (wyższy) rabat.

4. Warunki i zasady składania zamówień i reklamacji, dokonywania płatności i realizacji dostaw, określać będą każdorazowo Regulaminy wewnętrzne Partnera dostępne w miejscu wskazanym przez Partnera.

§ 3

 Czas trwania promocji

Promocja obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku do odwołania.

§ 4

Dane osobowe

1. Organizator nie zbiera danych osobowych uczestników promocji. Wszelkie dane podawane Partnerom promocji są przetwarzane i administrowane przez Partnerów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji ww. przetwarzania i administrowania.