Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii

Sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych przeznaczył Urząd Miejski w Białymstoku na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2019 roku. Miasto rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert. Młodzi białostoczanie mogą skorzystać z półkolonii oraz wyjazdów wypoczynkowych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pn. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej – Ferie 2019” został ogłoszony w listopadzie tego roku. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 20 ofert organizacji pożytku publicznego. Komisja konkursowa dokonała analizy złożonych wniosków i pozytywnie zaopiniowała 18 ofert.

– Każdego roku organizujemy taki konkurs, by zapewnić dzieciom i młodzieży dobry, atrakcyjny wypoczynek podczas zimowych ferii – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej naszych młodych mieszkańców mogło z tego skorzystać.

Na realizację półkolonii przez 8 organizacji przeznaczona została kwota 17 tys. zł. Kolonie, biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty, wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) zorganizuje 10 podmiotów, na które przewidziano kwotę 48 tys. zł.

Dzięki wsparciu Miasta białostoccy uczniowie będą mogli skorzystać m.in. z obozów i półkolonii sportowych, artystycznych, terapeutycznych. Pojadą też na wypoczynek m.in. do Wisły. Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały finansowe wsparcie Miasta, znajduje się w załączniku.

Kamila Bogacewicz (UMB)