Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

zgloszenie-dziecka-do-ubezpieczenia-zdrowotnego-poertal-dla-kobiet-kobiecy-bialystok

fot. Marcin Jóźwiak, źródło Pexels

Po narodzinach dziecka ubezpieczony rodzic powinien jak najszybciej zgłosić swoją pociechę do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu maluch będzie mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dlaczego zgłoszenie jest konieczne?

Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z chwilą zarejestrowania jego narodzin w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jako członek rodziny dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Natomiast jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi, wówczas można ubezpieczyć je bez względu na wiek — informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Rodzice zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Ma na to 7 dni od chwili zatrudnienia lub od momentu, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem.

Osoby bezrobotne

Jeżeli rodzic jest osobą bezrobotną, zgłoszenie należy złożyć w urzędzie pracy.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS-u za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

Zgłoszenie dziecka bez numeru PESEL

W czasie, gdy dziecko nie posiada jeszcze numeru PESEL, zgłoszenia dokonuje się na podstawie numeru PESEL rodzica składającego wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. W chwili otrzymania numeru PESEL należy zgłosić to pracodawcy lub zleceniodawcy, aby mógł zaktualizować informację w ZUS-ie.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Zasada 7 dni dotyczy także wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszt zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest darmowe i nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej. Niezależnie od tego, czy ubezpieczony zgłasza jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie zdrowotne nie zwiększy się i wynosi zawsze 9 proc. — wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Kto jeszcze może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko zazwyczaj zgłaszają rodzice, ale są sytuacje, gdy dziadkowie, emeryci mogą ubezpieczyć wnuka. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli rodzice wnuka nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a wnuk nie jest objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu, np. nie jest uczniem, studentem, pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą czy osobą bezrobotną. Zgłoszenie wnuka lub innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego emeryt lub rencista dokonuje na druku ZUS EUZ. Na tym samym druku dokonuje również wyrejestrowania z tego ubezpieczenia, jeśli np. wnuk uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia.

Podsumowanie

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest kluczowym krokiem, aby zapewnić mu dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Procedura jest prosta i darmowa, a jej zaniechanie może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji. Warto dopełnić formalności w odpowiednim czasie, aby zapewnić dziecku pełne wsparcie medyczne już od pierwszych dni życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.