91 tys. złotych dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Minister docenił kulturę ludową. „W moim sercu wolność gra” i „Mistrzowska tkanina” to projekty, które Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zrealizuje w tym roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja otrzyma na ich realizację w sumie ponad  91 tysięcy złotych.

Obydwa docenione w ministerialnych konkursach projekty dotyczą kultury ludowej, ale każdy z nich  innego jej obszaru. „W moim sercu wolność gra” to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie muzyczne z historią w tle. Dofinansowanie ministerstwa w wysokości 77 tysięcy zł pochodzi z programu „Niepodległa”, promującego wydarzenia nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zorganizuje trzydzieści koncertów, które staną się okazją do wspólnego świętowania tego wydarzenia przez mieszkańców całego województwa, od Filipowa i Sejn po Drohiczyn. Koncerty będą miały charakter patriotyczny. W programie każdego z nich znajdzie się występ zespołów ludowych, takich jak: „Kurpie Zielone”, „Klekociaki”, „Narwianie” czy „Skowronki” oraz komentarz dotyczący wydarzeń historycznych w regionie, związanych z walką o niepodległość i budową polskiej państwowości.

Kolejny projekt, na realizację którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzyma ministerialne dofinansowanie, dotyczy tkaniny dwuosnowowej, jednego z najcenniejszych przejawów dziedzictwa kulturowego Podlasia. Tylko tu, przede wszystkim w okolicach Janowa, zachowała się umiejętność tkania dywanów dwuosnowowych, które budzą zachwyt daleko poza granicami Polski. Dzięki takim przedsięwzięciom, jak dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 14 tysięcy złotych projekt „Mistrzowska tkanina”, ta piękna tradycja ma szansę przetrwać. Mistrzynią jest Lucyna Kędzierska. Wielokrotnie nagradzana za swoje prace tkaczka przekaże swoją wiedzę dwóm przedstawicielkom młodszego pokolenia. Jedna z nich pracuje w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, gdzie wykorzysta zdobyte umiejętności podczas zajęć edukacyjnych, druga zamierza zająć się tkactwem zawodowo. Będą zgłębiać tajniki tkactwa techniką dwuosnowową przez osiem miesięcy. Zwieńczeniem projektu stanie się wspólna wystawa tkanin mistrzyni i uczennic w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.