Akcja chronimy płazy!

Grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa i ropucha szara jako pierwsze wybudziły się z zimowego snu i rozpoczęły migrację do miejsc rozrodu. W Białymstoku po raz dziewiąty wystartowała wiosenna akcja ochrony płazów. Bariery ochronne wzdłuż wytypowanych ulic uniemożliwią wtargnięcie zwierząt na jezdnie, a złapane w pułapki okazy przenoszone są w bezpieczne miejsca.

Już w okresie wczesnowiosennym płazy rozpoczynają swoją coroczną wędrówkę do zbiorników wodnych w celu przystąpienia do rozrodu. Często trasy ich migracji są przecięte siecią dróg, na których ze względu na wzmożony ruch pojazdów, wiele płazów ginie. Dlatego w Białymstoku od wielu lat, wzdłuż wytypowanych dróg, ustawiane są bariery ochronne oraz pułapki uniemożliwiające płazom wejście na jezdnię. Wędrujące płazy, przenoszone są na drugą stronę drogi i wypuszczane w bezpiecznym miejscu. Po wypuszczeniu, zwierzęta te kierują się do zbiorników wodnych, w których przystąpią do rozrodu.

Przez osiem lat, od wiosny 2013 roku, dzięki podjętym działaniom w Białymstoku uratowano łącznie 5263 płazy. Tegoroczny początek migracji wygląda obiecująco, odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsce już 324 okazy różnych gatunków. Mamy nadzieję, że proces redukcji populacji tej ważnej grupy zwierząt spowalnia. Akcja ochrony płazów prowadzona w mieście wpisuje się w projekt zachowania bioróżnorodności Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W tym roku pierwsze osobniki pojawiły się 28 marca i do dziś (1 kwietnia) odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsce: ropuchy szare (178 sztuk), żaby trawne (42), żaby moczarowe ( 86), grzebiuszki ziemne (9), żaby zielone (6), traszki zwyczajne (3). Na uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba osobników grzebiuszki zaliczanej do dość rzadkich gatunków oraz rekordowa liczba traszek, bo aż 3 sztuki.

Na realizację zadania Miasto Białystok zawarło umowę na wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku z Maciejem Pućkowskim. Koszt to prawie 20 tys. zł.

Działaniami objęte zostały trzy miejsca: odcinek ul. F. Karpińskiego i Solnickiej, fragment Plażowej (naprzeciwko Stawów Dojlidzkich) oraz jedna z dróg odchodzących od ul. Generała Stanisława Maczka.

W 2020 r. przeniesiono łącznie 300 płazów: ropuch szarych, żab moczarowych i trawnych oraz kumaków nizinnych. W poprzednich latach pojawiały się również gatunki rzadko spotykane na terenach miejskich, jak na przykład rzekotka drzewna czy traszka zwyczajna.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za: bialystok.pl

fot. bialystok.pl