Bezpieczne ferie w Województwie Podlaskim: priorytet bezpieczeństwo dzieci


źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Wojewoda Jacek Brzozowski podkreślił priorytet bezpieczeństwa uczestników ferii zimowych na terenie województwa podlaskiego. Konferencja prasowa, która odbyła się 19 stycznia, poświęcona była działaniom związanym z bezpiecznym wypoczynkiem najmłodszych.

Kontrole i Weryfikacje

Przedstawiciele różnych instytucji, w tym Podlaskiego Kuratorium Oświaty, wspólnie z policją i Sanepidem, przeprowadzają kontrole miejsc organizujących wypoczynek ferijny. Na terenie województwa działa 179 miejsc, a już 230 z 250 instytucji zostało zweryfikowanych.

Apel do Rodziców

Andrzej Korolczuk z Kuratorium Oświaty apeluje do rodziców o sprawdzanie rejestracji podmiotów zajmujących się ich dziećmi podczas ferii. Rejestracja to gwarancja bezpieczeństwa.

Profilaktyka Policji

Policja nie tylko kontroluje ośrodki, ale także troszczy się o dzieci pozostające w domach. Sprawdzane są zbiorniki wodne, a także profilaktycznie informuje o niebezpieczeństwach, takich jak ciągnięcie dzieci na sankach za samochodem.

Edukacja Straży Pożarnej

Straż Pożarna organizuje zajęcia edukacyjne i apeluje o kontakt z organizatorami, zachęcając do uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych. Rocznie bierze w nich udział niemal 16 tysięcy dzieci.

Zajęcia Zimowej Szkoły Bezpieczeństwa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi zajęcia profilaktyczne na temat zdrowego żywienia i prewencji chorób zakaźnych w ramach Zimowej Szkoły Bezpieczeństwa.

Kontrole Autokarów i Wzmożone Działania ITD

Inspekcja Transportu Drogowego wzmacnia kontrole autokarów podczas ferii, sprawdzając stan techniczny, czas pracy i trzeźwość kierowców. Rodziców proszą o wcześniejsze zgłaszanie wyjazdów, co pozwala na kompleksową kontrolę pojazdów.

Bezpieczeństwo podczas ferii to priorytet wszystkich służb i instytucji na terenie województwa podlaskiego. Wspólne działania mają zapewnić bezpieczny i radosny czas najmłodszym mieszkańcom regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.