Białostocki punkt darów dla Ukrainy

Miasto Białystok uruchomiło punkt kompleksowej zbiórki darów. Powstał na Stadionie Miejskim, przy boisku bocznym. Wjazd do punktu jest od strony ulicy Słonecznej. To miejsce jednocześnie spełni rolę miejsca zbiórki darów od białostoczan i odbioru darów przez uchodźców z Ukrainy.

W punkcie na Stadionie Miejskim jest więcej przestrzeni magazynowej (prawie 726 m2), niż w magazynie przy ulicy Węglowej (ponad 450 m2). Są też tutaj dogodniejsze warunki do organizacji magazynowania i transportu. Punkt ma być otwarty codziennie od godziny 9.00 do 19.00.

Magazyn na stadionie zastąpi dotychczasowy punkt w Centrum Aktywności Społecznej i magazyn przy ulicy Węglowej. Jednak nadal można przynosić dary do budynków Urzędu Miejskiego i białostockich szkół publicznych.

– Zebrane w tym nowym punkcie dary, tak jak dotychczas we współpracy z organizacjami pozarządowymi, będą między innymi transportowane do Ukrainy. Uchodźcy z Ukrainy, za okazaniem dokumentu, paszportu, będą mogli tutaj otrzymać podstawowe produkty żywnościowe i chemiczne – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Warto zapamiętać, że w punkcie nie jest przyjmowana odzież, chyba że będzie to odzież nowa, termiczna lub dedykowana wojskowym.

– Punkt będzie wspierany przez wolontariuszy, w tym posługujących się językiem ukraińskim. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie i prosimy o dalszą pomoc w ramach wolontariatu – podkreślił zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Dotychczas za pośrednictwem organizacji pozarządowych dary zgromadzone w Centrum Aktywności Społecznej dotarły między innymi do Łucka, Lwowa, Berdyczowa, Żytomierza, Kijowa, Odessy, Dniepra, Kamieńca Podolskiego, Iwano Frankowska, Jaworowa, obwodu chmielnickiego. Dodatkowo pomoc trafiła do Ukraińców oczekujących na  przejściach granicznych. Łącznie z naszego miasta wyruszyło z pomocą około 25 busów, 1 tir i kilka aut osobowych typu van.

Agnieszka Błachowska

za:bialystok.pl