Choroszcz: pierwsza w regionie tężnia solankowa już otwarta!

17 września 2020 uroczyście otwarto nowe Bulwary w Choroszczy. Dotąd niezagospodarowany i zdegradowany teren przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy przekształcił się w nowoczesną i kolorową promenadę oferującą cały szereg atrakcji. Obszar został uporządkowany i wyposażony w nową zróżnicowaną nawierzchnię, powstały chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi.

Z Bulwarów z pewnością skorzysta młodzież, ponieważ na obszarze powstały elementy i urządzenia rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, skatepark z bank rampami oraz bank wallami, funbox z poręczą 3/1, grindbox 2 poziomy, Quarter pipe.

Ale pierwszy w Choroszczy skate park to jeszcze nie wszystko: Bulwary przy ul. H. Sienkiewicza zostały wyposażone także – w pierwszą w regionie tężnię solankową! Wokół niej seniorzy, całe rodziny oraz inne zainteresowane osoby mogą zatrzymać się podczas codziennych spacerów, przysiąść na ławce i pooddychać pełnym zdrowotnych właściwości powietrzem.

Całość bulwarów została wyposażona w zielone nasadzenia i efektownie oświetlona.

To kolejna historyczna inwestycja w gminie Choroszcz – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Niezagospodarowana i łagodnie mówiąc: niezachęcająca dotąd przestrzeń, przez mieszkańców Choroszczy była raczej omijana szerokim łukiem, choć blisko sąsiaduje z zabudową mieszkalną, a także była mijana podczas spacerów czy codziennych zakupów. Teraz diametralnie zmieniła swoje oblicze. Bulwary przy ul. H. Sienkiewicza stają się przestrzenią uporządkowaną i przyjazną społecznie. A skate park i tężnia solankowa – pierwsze takie realizacje w naszej gminie, a jeśli chodzi o tężnię, także w regionie – wierzę, że przyciągną przedstawicieli wielu pokoleń – konkluduje Burmistrz Wardziński.

Ogólny koszt inwestycji to blisko 2,2 mln zł, pozyskane dofinansowanie z RPOWP 2014-2020 wyniosło ponad 1,5 mln zł, wsparcie z Budżetu Państwa – to blisko 220 tys. zł. Pozostałą kwotę – ponad 400 tys. zł gmina Choroszcz pokryje z własnego budżetu.

Bulwary Sienkiewicza powstały w Choroszczy dzięki temu, że Gmina Choroszcz wzięła udział w konkursie, a jeszcze wcześniej wpisała inwestycję do Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017-2023. Skuteczny wniosek i dobre planowanie spowodowany, że Gmina spełniła wszelkie wymagane warunki i dlatego mogła zrealizować na swoim terenie kolejną innowacyjną społecznie inwestycję. Zrewitalizowane Bulwary H. Sienkiewicza w Choroszczy powstawały jako zadanie „Budowa bulwarów choroszczańskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Tekst  i zdjęcia: https://www.choroszcz.pl/