Czy można uniknąć podziału majątku między spadkobierców? Omówienie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza

W skład majątku spadkodawcy mogą wchodzić nieruchomości, samochody czy zgromadzone pieniądze, ale również długi. Takiego spadku większość z nas wolałaby zdecydowanie uniknąć. Czy można uchronić się przed nabyciem spadku, który zamiast przynieść korzyść, będzie nas wiele kosztował? I na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza? W chwili śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy nabywają spadek. Niezależnie od tego, czy taka jest nasza wola, czy nie, jest to mechanizm uregulowany prawnie. W związku z czym, jako spadkobiercy wstępujemy w prawa, ale także obowiązki majątkowe osoby zmarłej. Do obowiązków może natomiast należeć spłata różnego rodzaju wierzytelności. Nic dziwnego, że jest to moment, w którym wiele osób szuka dobrego adwokata od spraw spadkowych. Oczywiście nie jest tak, że zostaniemy zmuszeni do spłaty długów za dalekiego wujka czy nawet własnego rodzica. Prawo daje nam bowiem dwie opcje: przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Czym jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?

Jeśli zdecydujemy się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będziemy ponosili odpowiedzialność za długi zmarłego, jednak tylko do wysokości odziedziczonej masy spadkowej. Co to oznacza? W praktyce jako spadkobiercy przyjmujemy zarówno aktywa, jak i długi wchodzące w skład masy spadkowej. Nie ponosimy jednak całkowitej odpowiedzialności za te długi. Musimy je spłacić jedynie do wysokości majątku, który odziedziczyliśmy.

Czy to rozwiązanie się opłaca? Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest korzystnym rozwiązaniem, jeśli mamy pewność, że w skład masy spadkowej oprócz długów wchodzi także majątek. W takiej sytuacji w najgorszym wypadku wyjdziemy „na zero”. Warto się jednak zorientować, czy nieruchomości po zmarłym nie są obciążone hipoteką. Wierzyciele mogą bowiem domagać się od nas spłaty całości zobowiązań. Oczywiście w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił majątku lub nie mamy co do tego pewności, wiemy jednak, że w skład masy spadkowej wchodzą długi, to dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza nie będzie dla nas opłacalne. W razie wątpliwości, warto zwrócić się o pomoc do adwokata od spraw spadkowych, który pomoże nam ustalić, co wchodzi w skład masy spadkowej.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza – jak przyjąć spadek?

W ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o otwarciu spadku, możemy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Można tego dokonać przed notariuszem lub na drodze sądowej. W ten sam sposób możemy zrezygnować z dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeśli w podanym terminie nie złożymy żadnego oświadczenia, nabycie spadku nastąpi samoistnie. Warto mieć to na uwadze i w razie potrzeby skonsultować te kwestie z adwokatem od spraw spadkowych, który poinformuje nas, jak napisać odpowiednie oświadczenie, powie, gdzie należy je złożyć i dopilnuje wszystkich terminów.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-spadek-gdansk/.