Do 11 kwietnia zgłoś uczniów do edukacyjnego „Projektu z ZUS”

Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne, od jakich rodzajów  ryzyka chroni nas system ubezpieczeń społecznych, z jakich świadczeń z ZUS korzystamy w trakcie naszej kariery zawodowej? To tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas lekcji z ZUS w szkołach podstawowych w ramach „Projektu z ZUS”.

 

Już po raz szósty Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów do udziału w tej niecodziennej lekcji, której celem jest budowanie postaw odpowiedzialnego społeczeństwa. Dzięki niej młodzież ma szansę zapoznać się jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm społeczny i dlaczego  warto się ubezpieczać w czasie aktywności zawodowej oraz już na starcie kariery zawodowej zadbać o swoją emerytalną przyszłość.

Chcemy, by uczniowie wiedzieli, że podleganie ubezpieczeniom społecznym daje im gwarancję wsparcia finansowego w sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, jak chociażby choroba własna czy członka rodziny, długotrwała niezdolność do pracy, wypadek w pracy. Ubezpieczenia społeczne to też możliwość otrzymania comiesięcznej wypłaty w postaci zasiłku macierzyńskiego, gdy zostajemy z nowonarodzonym dzieckiem w domu. To tylko niektóre aspekty zagadnień, których nie ma w programie edukacyjnym w szkołach, a poprzez nasz „Projekt z ZUS” pragniemy zwrócić uwagę młodych ludzi na nie, by w przyszłości mogli podejmować świadome decyzje – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W projekcie do zrealizowania jest jedna lekcja. Następnie uczniowie wykonują pracę (komiks, film bądź plakat),w której prezentują swoją odpowiedź na pytanie: dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? Prace biorą udział w konkursie, a na zwycięzców etapu centralnego czekają nagrody rzeczowe. Najlepsze prezentowane są też na stronie internetowej ZUS, w zakładce Edukacja. Tam też można obejrzeć nagrodzone i wyróżnione projekty z poprzednich edycji.

ZUS udostępnia szkołom i nauczycielom bezpłatnie pakiety edukacyjne. Można je pobrać  również online. Nauczyciele mogą liczyć na pomoc ekspertów ZUS w wyjaśnieniu zawiłych zagadnień. Projekt z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 30 tysięcy uczniów z całej Polski.

Nauczyciele mogą korzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji, które zawierają kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. Wszystkie materiały można pobrać ze strony https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus

Jest też możliwość przeprowadzenia lekcji przez koordynatora do spraw komunikacji i edukacji z Oddziału ZUS w Białymstoku. Kontakt w sprawie projektu : Monika Michałowska 502 007903, a także mailowy monika.michalowska@zus.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2022.

plakat-A3_2021 Projekt z ZUS

(źródło: materiał prasowy ZUS)