Jak pozbyć się odpadów remontowych

Remont i porządki po nim wiążą się z powstawaniem sporych ilości odpadów, których trzeba się pozbyć. Nie jest możliwe wyrzucenie ich do śmietnika komunalnego na osiedlu, a wywiezienie ich po kryjomu i porzucenie np. w lesie grozi surowymi sankcjami. Niektóre odpady budowlane zawierają niebezpieczne substancje, co wiąże się z zagrożeniem środowiska. Ale są i takie, które nadają się do recyklingu. Jakie są legalne sposoby na pozbycie się odpadów remontowych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK jest to miejsce, do którego można we własnym zakresie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych w ramach wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami na terenie objętym działalnością danego punktu. Bez dodatkowych opłat można oddawać m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, będące odpadami komunalnymi (ale jedynie niezanieczyszczone frakcje, jak czysty gruz budowlany i betonowy, ceramika, itp.), tekstylia (w tym odzież), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte strzykawki i igły, tłuszcze spożywcze. Odpady bezwzględnie muszą być posegregowane – PSZOK nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych.

Przed oddaniem odpadów do PSZOK należy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie zostaną przyjęte, bowiem zakres przyjmowanych odpadów różni się w zależności od statusu nieruchomości, z której pochodzą. Największe możliwości mają właściciele nieruchomości zamieszkanych na stałe. Pewne ograniczenia obowiązują w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (zamieszkanych sezonowo), jak ROD-y czy domki letniskowe, natomiast najwięcej ograniczeń mają właściciele działek rekreacyjnych.

Do PSZOK nie można oddawać m.in. odpadów z domieszką azbestu, części samochodowych (elementów karoserii, szyb, reflektorów, zderzaków), opon z maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych (dopuszczalne są jedynie z osobowych), sprzętu budowlanego, papy, gaśnic, waty szklanej, okien plastikowych, odpadów nieoznaczonych co do zawartości (bez etykiet), odpadów w uszkodzonych opakowaniach – jeżeli wymagają opakowania, butli gazowych.

Nie wszystkie PSZOK przyjmują te same rodzaje odpadów. Zarząd punktami leży w gestii samorządów i to one ustalają dokładny asortyment. Powyższe przykłady mają charakter ogólnoinformacyjny i zawsze należy zweryfikować możliwość dostarczenia poszczególnych kategorii odpadów do konkretnego PSZOK.

Odpady niebezpieczne mogą być przyjmowane w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Można tam dostarczyć m.in. farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki do konserwacji drewna i inne preparaty chemiczne, jakich używa się przy remontach. Oprócz tego w PZON można oddać zużyte żarówki i świetlówki, baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mankamentem takiego rozwiązania jest konieczność samodzielnego zadbania o stronę logistyczną wywózki: segregacja, zorganizowanie odpowiedniego pojazdu z kierowcą, itd. Nastręcza to niekiedy wielu kłopotów i jest bardzo czasochłonne.

Firma wywożąca odpady

Drugim, znacznie prostszym i – co ważniejsze – legalnym i wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, oferującej wywóz gruzu i odpadów poremontowych. Firmy takie działają we wszystkich większych miastach, a zasięgiem swoich usług obejmują wszystkie miejscowości w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Standardowo firma taka posiada kontenery różnej wielkości i wyspecjalizowane pojazdy do ich przewożenia. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub mailowo, podać oszacowaną ilość odpadów, a pracownik zaproponuje wynajem kontenera o odpowiedniej pojemności. Niektóre firmy podstawiają kontener na gruz i odpady nawet tego samego dnia, w którym zgłoszono zapotrzebowanie.

Kontener pozostaje do dyspozycji klienta na ogół tak długo, jak jest potrzebny; pod tym względem firmy usługowe są zazwyczaj elastyczne i traktują każdego indywidualnie. Po zapełnieniu kontenera wystarczy zadzwonić, a kierowca przyjedzie specjalistycznym pojazdem, odbierze kontener i zainkasuje należność. Zwykle można też rozliczyć się przelewem.

Firmy wywożące gruz i odpady dysponują wszelkimi pozwoleniami i koncesjami na wywóz i mają umowy z zakładami utylizacyjnymi, które przeprowadzają segregację zawartości kontenera i poddają recyklingowi te frakcje, które się do tego nadają. Klient nie musi zatem martwić się o wynajęcie pojazdu z kierowcą, ustalenie terminu z PSZOK, segregację odpadów i jakiekolwiek formalności. W praktyce skorzystanie z usługi wynajęcia kontenera i odbioru odpadów zdejmuje z klienta wszelkie związane z tym obowiązki. Dlatego coraz więcej budujących i remontujących decyduje się na takie właśnie rozwiązanie.