Jak wygląda rynek pracy w Białymstoku?

Mimo dużej dostępności miejsc pracy w Białymstoku stopa bezrobocia w stolicy województwa podlaskiego jest wyższa niż w całej Polsce. Lokalna gospodarka opiera się głównie na sektorze przemysłowym i produkcyjnym oraz IT. Sprawdź, kto może liczyć na atrakcyjne oferty pracy w Białymstoku.

Praca Białystok: rynek pracy

Białystok to miasto należące do aglomeracji białostockiej, obszaru zamieszkiwanego przez ponad 400 tys. osób. Dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje dostępna jest tu ciekawa, rozwojowa praca. Białystok jest miastem, w którym dominującą rolę odgrywają: przemysł meblarski, maszynowy, drzewny i mleczarski, sektor IT, produkcja produktów ekologicznych i jachtów. 

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku w stolicy województwa podlaskiego pracowało 92 826 osób. 2 932 z nich świadczyło pracę w Białymstoku w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19 413 – w przemyśle i budownictwie, 24 992 – w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), 3 973 – w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości), a 41 516 – w pozostałych usługach. 

Lista zawodów deficytowych w największym mieście w województwie podlaskim jest długa. Główne powody braku wystarczającej liczby kandydatów na znajdujące się na niej stanowiska to problem szarej strefy, brak aktualnych uprawnień i/lub umiejętności, niskie płace, rozwój technologiczny oraz starzenie się poszczególnych zawodów. W przypadku pracy biurowej w Białymstoku najczęściej wymagane jest także wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, dzięki czemu udaje im się co najmniej częściowo zaspokajać bieżące zapotrzebowanie na pracowników. 

Ile wynosi średnie wynagrodzenie w Białymstoku?

Białystok jest podlaskim miastem na prawach powiatu, w którym zarabia się najwięcej. Średnie wynagrodzenie w Białymstoku w 2020 roku wynosiło 5 126 zł brutto. Więcej niż osoby zatrudnione w stolicy regionu zarabiali mieszkańcy powiatu bielskiego, hajnowskiego i łomżyńskiego. W tym samym okresie pensja przeciętnego mieszkańca województwa podlaskiego była równa 4 929 zł brutto, zaś statystycznego Polaka – 5 523 zł brutto. 

Z danych GUS wynika, że na najwyższe zarobki w województwie w 2020 roku mogli liczyć pracownicy zajmujący się budownictwem, informacją i komunikacją oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Powyżej średniej zarabiały także osoby zatrudnione w przemyśle oraz obsłudze rynku nieruchomości. Najniższe pensje otrzymywali z kolei pracownicy zajmujący się zakwaterowaniem i gastronomią oraz administrowaniem i działalnością wspierającą. 

Stopa bezrobocia w Białymstoku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w Białymstoku utrzymuje się na poziomie nieco wyższym od ogólnopolskiej średniej. Na koniec 2019 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19, wynosiło ono 5,4 proc. W kolejnych miesiącach sytuacja gospodarcza w całej Polsce uległa pogorszeniu, co poskutkowało zwiększeniem się stopy bezrobocia w Białymstoku. Na koniec I kwartału 2020 roku było ono równe 5,6 proc., a zaledwie trzy miesiące później, w czerwcu 2020 – 6,4 proc. Do końca 2020 roku bezrobotni stanowili 6,9 proc. wszystkich mieszkańców Białegostoku w wieku produkcyjnym. 

W 2021 roku bezrobocie w stolicy województwa podlaskiego wynosiło: 

 • w styczniu: 7,2 proc.,
 • w lutym: 7,3 proc.,
 • w marcu: 7,3 proc.,
 • w kwietniu: 7,2 proc.,
 • w maju: 7,1 proc.,
 • w czerwcu: 7,0 proc.,
 • w lipcu: 7,0 proc.,
 • w sierpniu: 6,9 proc.,
 • we wrześniu: 6,7 proc.,
 • w październiku: 6,5 proc.,
 • w listopadzie: 6,3 proc.

Choć stopa bezrobocia w Białymstoku jest wyraźnie wyższa niż w całej Polsce (dla porównania – w listopadzie 2021 bezrobocie w Polsce wynosiło 5,4 proc.), obserwowana obecnie tendencja spadkowa pozwala na ostrożne, lecz optymistyczne prognozy dla lokalnego rynku pracy

Do kogo skierowane są oferty pracy w Białymstoku?

Lista zawodów deficytowych w stolicy województwa podlaskiego jest długa. Jak wynika z przewidywań “Barometru zawodów” na 2022 rok, najbardziej poszukiwanymi pracownikami będą dekarze i blacharze budowlani. Ponadto w urzędzie pracy w Białymstoku oraz pozostałych instytucjach rynku pracy nie zabraknie propozycji dla przedstawicieli branż: 

 • budowlanej, inżynieryjno-instalacyjnej i drogowej: betoniarzy i zbrojarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, inżynierów budownictwa, kierowników budowy, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych, 
 • motoryzacyjnej: blacharzy i lakierników samochodowych, diagnostów samochodowych, 
 • spożywczej i gastronomicznej: cukierników, kelnerów i barmanów, pomocy kuchennych, 
 • TSL: kierowców autobusów, 
 • ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, ratowników medycznych, 
 • pomocy społecznej: opiekunek dziecięcych, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, 
 • edukacyjnej: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
 • IT: projektantów i administratorów baz danych, programistów.

Oferty pracy w Białymstoku skierowane są również do pracowników takich jak elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, pracownicy poligraficzni, pracownicy służb mundurowych, pracownicy sprzedaży internetowej, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, ślusarze i tapicerzy. 

W stolicy województwa podlaskiego dostępne jest zatrudnienie na pełny etat, a także praca dodatkowa. Białystok oferuje mieszkańcom różnorodne możliwości rozwoju zawodowego, a choć zarobki zatrudnionych tu pracowników nie należą do najwyższych, ich koszty utrzymania są niższe niż np. w Warszawie czy innych dużych miastach.