Jak zapobiegać powstawaniu odporności chwastów na herbicydy?

W zwalczaniu roślin segetalnych największą efektywność wykazują pestycydy. Zdarza się jednak, że chwasty uodporniają się na działanie środków herbicydowych. Warto wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać tego typu sytuacjom.

Charakterystyka

Superweeds to grupa biotypów, które w wyniku przypadkowych mutacji uodporniła się na  aktywne substancje zwalczające. W 2017 roku w obrębie superchwastów wyróżniono 491 gatunków. W środowisku roślin segetalnych występują bowiem biotypy o różnorodnych strukturach genetycznych. Poszczególne odmiany wykazują charakterystyczną reakcję na oddziaływanie herbicydów. W wyniku ich wykorzystania eliminowane są te wykazujące podatność na wpływ pestycydów. Na skutek selekcji w obrębie chwastów pozostają osobniki o największej odporności. Cecha ta przekazywana jest genetycznie, zapewniając roślinie przetrwanie. Superchwasty wytworzyły się w wyniku nadmiernego stosowania środków ochronnych.  Zjawisko odporności wynika z założeń ewolucji. Jego przyczyny związane są z nieaktywnym miejscem działania konkretnego herbicydu. Zdarza się również, iż substancja zawarta w pestycydzie nie dociera do docelowego rejonu. Niektóre gatunki chwastów potrafią pochłaniać herbicydy za pomocą ściany komórkowej. Wiele biotypów wykazuje  umiejętność kompensacji strat enzymów dezaktywowanych przez herbicyd. Na wytworzenie się odporności ma również wpływ budowa morfologiczno-anatomiczna superchwastów.

Zwalczanie

Odporność roślin segetalnych można zmniejszyć dzięki stosowaniu wielu metod i substancji, zwalczających rozwój gatunków. Duże znaczenie ma również używanie herbicydów o różnorodnym mechanizmie działania w kolejnych sezonach uprawnych na tym samym polu. Środki ochronne należy stosować w okresie największej wrażliwości rośliny segetalnej na toksyczne substancje. Warto pamiętać o używaniu odpowiedniego płodozmianu. Duże znaczenie ma również kompletna eliminacja gatunków po wcześniejszych opryskach.

Zwalczanie superchwastów nie jest trudne. Należy jednak pamiętać o stosowaniu odpowiednich technik i środków, hamujących rozwój roślin segetalnych. Ułatwieniem mogą okazać się informacje dostępne na stronie internetowej https://www.syngenta.pl/blog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.