Kancelaria dla frankowiczów – jak uzyskać pomoc?

Wyrok trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w zakresie kredytów frankowych pozwolił kredytobiorcom, posiadającym zobowiązania finansowe we frankach dochodzić swoich praw przed sądem. Obecnie polskie sądy, zgodnie treścią wskazanego wyroku, mają możliwość unieważniania umów zawieranych przez tzw. frankowiczów oraz zamieniania kredytów frankowych na złotówkowe, przy założeniu, że kwota kredytu stanowi taką wartość jaką klient otrzymał w złotówkach (lub też po ich ewentualnym przeliczeniu – według kursu na dzień otrzymania kredytu), a także z utrzymaniem stopy procentowej wskazanej w umowie. Gdyby banki zdecydowały się na takie rozwiązanie, to kredyt we frankach stałby się najtańszym tego typu produktem finansowym na rynku.

Co oznacza wyrok TSUE dla tzw. frankowiczów?

Klientom polskich banków wyrok TSUE stwarza realną szanse na wcześniejszą spłatę kredytu, a nawet na żądanie od banku zwrotu świadczenia pieniężnego, które zrealizował na rzecz klienta (Poza wyłączeniem marży i innych opłat).
Dlatego zapraszamy wszystkich „frankowiczów”, którzy chcą zmienić niekorzystną dla siebie umowę do kontaktu z naszą kancelarię prawną oraz radcami prawnymi.

Wyrok TSUE daje możliwość unieważnienia kredytu zaciągniętego we frankach, a ponadto stwarza znaczne możliwości dla klienta, który może w efekcie żądać zwrotu świadczenia pieniężnego od banku. Co więcej, bankowi nie przysługują w takiej sytuacji żadne odsetki – również te, które zostały przewidziane w umowie kredytowej. Jedyne, czego musi dopełnić klient w tej sytuacji, to konieczność zwrócenia całej kwoty otrzymanego kredytu jednorazowo, co jednak może odbyć się także na warunkach dogodnych dla klienta – np. poprzez starania o potrącanie swoich roszczeń w formie zwrotu wszystkich wpłaconych wcześniej rat. Istnieje też możliwość, że może dojść do sytuacji, w której – z uwagi na dłuższe terminy przedawnienia roszczeń przysługujące bankom – ich prawa ulegną przedawnieniu, a klienci będą mogli otrzymać zwrot wszystkiego, co wpłacili – bez konieczności oddawania tego, co bank im wypłacił w formie kredytu finansowego w obcej walucie. Skąd taka decyzja? Wynika ono z tego, że często wysokość wszystkich rat, wpłaconych do chwili obecnej przez kredytobiorców – tzw. frankowiczów przewyższa wartość otrzymanego kredytu. W takiej sytuacji bank może w efekcie wyroku sądowego zostać zmuszony do zwrotu wszystkich nadpłaconych rat.

Nasi radcy prawni oraz prawnicy udzielają szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie oraz oferują możliwość poprowadzenia sprawy, która dotyczy analizy umowy kredytowej oraz reprezentowania interesów klienta przy sądem w procesie z bankiem.

Jako nasz klient, kontaktując się z naszą kancelarią, możesz uzyskać:

  • Zmianę kredytu frankowego na złotówkowy, z datą wsteczną w stosunku do kursu franka szwajcarskiego, czyli tzw. odfrankowienie kredytu;
  • Całkowite unieważnienie umowy zawartej z bankiem, które pozwala ubiegać się o zwrot wpłaconych rat – do 10 lat wstecz;

Skuteczna pomoc frankowiczom to nasza specjalność. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że warto dochodzić swoich praw w sądzie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii?

Obecnie tzw. frankowicze, którzy chcieliby wystąpić przeciwko bankowi oraz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej często nie wiedzą jak to zrobić. W takiej sytuacji warto skontaktować się z nami, ponieważ oferujemy kompleksową pomoc osobom poszkodowanym oraz walkę o ich interesy przed sądem. To droga do tego by walczyć o swoje finanse i pozbyć się ciążącej umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.

Naszym klientom oferujemy doświadczenie renomowanej kancelarii, zajmującej się sprawami związanymi z umowami kredytów frankowych, a także indywidualne podejście do każdego klienta, zaangażowanie oraz czas, poświęcony na analizę każdej sprawy, wraz z wyczerpującymi odpowiedziami na zadawane pytania. Gwarantujemy ponadto dotrzymywanie obiecanych terminów.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie i oferujemy elastyczny sposób rozliczeniowy – dostosowany do potrzeb i możliwości klientów.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii aby odblokować kredyt we frankach lub uzyskać decyzję o jego nieważności, a tym samym pozbyć się ciążącego kredytu frankowego i poprawić swoją sytuację finansową.