Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy/ Курси польської мови для громадян України

Politechnika Białostocka wspólnie z Fundacją Dialog uruchamia bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone będą popołudniami i w weekendy na terenie Politechniki Białostockiej przez nauczycieli-ochotników. Pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia zadeklarowało między innymi Miasto Białystok.

Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, co z pewnością ułatwi obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce. W realizację inicjatywy z ramienia uczelni zaangażowały się Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych. Zaplecze organizacyjne zapewnia Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej, a zapisy do udziału w kursach, dzięki nawiązanej współpracy, przeprowadzi Fundacja Dialog.

W realizację przedsięwzięcia włączyła się również Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, która udziela wsparcia w zakresie poszukiwania nauczycieli-ochotników do prowadzenia zajęć oraz upowszechnia informacje o kursach. Instytucją wspierającą jest też Miasto Białystok. Udzieli wsparcia w zakresie poszukiwania nauczycieli-ochotników do prowadzenia zajęć oraz upowszechnia informacje o kursach.

Jeszcze dzisiaj wyślemy do białostockich szkół informację o tych kursach. Dzięki temu możliwe będzie przyciągnięcie kolejnych osób, które w ramach kursów mogłyby działać i pracować. W białostockich szkołach jest obecnie ponad 440 dzieci i młodzieży z Ukrainy, cały czas obserwujemy wzrost. Dlatego też wiadomo było, że będziemy się musieli zająć tematem nauki języka ukraińskiego także u dorosłych. W związku z tym składam serdeczne podziękowania Fundacji Dialog i Politechnice Białostockiej za tę inicjatywę, która może liczyć na wsparcie Miasta Białystok – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Już dziś wiemy, że nauczyciele będą dysponowali materiałami dydaktycznymi, które przekazało krakowskie wydawnictwo językowe PROLOG Publishing.

Zachęcamy mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy lub znają osoby, które udzieliły takiego wsparcia, do przekazywania im takiej informacji. Niech każdy obywatel Ukrainy przebywający w Białymstoku dowie się, że może nieodpłatnie poznać podstawy języka polskiego, by czuć się u nas jeszcze lepiej.

Kontakt i zapisy: Fundacja Dialog, ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok, godziny otwarcia 9.00-17.00, e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl, tel. +48 85 742 40 41, +48 664 765 111.

 

za: bialystok.pl