Łąki kwietne 2023

Prawie 11 hektarów łąk kwietnych będzie w tym roku cieszyło oczy mieszkańców i turystów odwiedzających Białystok. Do 50 ha powiększy się również powierzchnia zieleńców tzw. naturalizowanych, niekoszonych przez cały sezon wegetacyjny. Nowością w tym roku będą pola obsiane kosmosem siarkowym (Cosmos Sulphureus).

W wielu miejscach w Białymstoku trwają już prace związane z zakładaniem łąk kwietnych. Przygotowywane jest podłoże pod wysiew łąk. Wykonane zostaną także badania gleby, aby określić, czy jest ona w dobrej kondycji i nie potrzebuje dodatkowych składników w postaci nawozu. Specjalnie przygotowane mieszanki nasion będą wysiewane po ogrzaniu się gruntu, czyli w drugiej połowie kwietnia i na początku maja.

W ubiegłym roku powierzchnia białostockich łąk kwietnych zajmowała ponad 8 hektarów, w tym roku powiększy się o kolejne ponad 2 ha. Przekraczamy więc założony na początku cel, czyli 10 ha łąk w Białymstoku. W tym roku będzie to prawie 11 ha. Do 50 hektarów zwiększamy również powierzchnię zieleńców niekoszonych przez cały sezon wegetacyjny. W ubiegłym roku było to ok. 36 ha. Te i inne tego typu działania podejmujemy w trosce o bioróżnorodność Białegostoku i ochronę środowiska – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Tegoroczną nowością będą pola obsiane bardzo oryginalną i niezwykle zdobną, a przy okazji przyjazną dla pszczół rośliną o nazwie Onętek Kosmos Siarkowy (Cosmos Sulphureus). W ubiegłym roku zastosowanie tej rośliny testowane było m.in. przy ul. Branickiego w Białymstoku i jej pojawienie się zostało przez mieszkańców ocenione bardzo dobrze. Nowe pola z kosmosem siarkowym zostaną założone na placu NZS, zieleńcu przy ul. Sikorskiego i w sąsiedztwie pasieki miejskiej. Jak co roku, miejskie łąki będą bardzo zróżnicowane i będą pełnić różne funkcje. Łąki bylinowe wielobarwne zajmą 25% powierzchni całkowitej, łąki bylinowe antysmogowe – 6%, łąki jednoroczne przyjazne dla motyli – 17%, łąki jednoroczne antysmogowe – 36%, pola słonecznikowe – 6% oraz pola kwitnącego Onętka Kosmos – 10%.

Lokalizacje oraz rodzaje białostockich łąk kwietnych można znaleźć na mapie.

W wielu miejscach, w których rosły wcześniej słoneczniki, w obecnym sezonie będą kwitły łąki jednoroczne, ze względu na konieczność zastosowanie płodozmianu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób pochodzenia grzybowego i poprawić warunki glebowe.

Oprócz lokalizacji znanych z poprzednich lat, łąki zakwitną również w nowych miejscach takich jak zieleniec przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Raginisa (pole słonecznikowe), oraz ul. Ciołkowskiego z ul. Nowowarszawską (łąka kwietna jednoroczna antysmogowa), okolice wiaduktu Dąbrowskiego (łąka jednoroczna antysmogowa i pole słonecznikowe), teren obok parku przy ul. Fredry (łąka jednoroczna antysmogowa).

Po zakończeniu inwestycji łąki powrócą również na tereny w okolicy ronda Fieldorfa „Nila” (łąka kwietna bylinowa i łąka jednoroczna motylowa) oraz na zieleniec w okolicy rzeki Białej przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego (łąka jednoroczna motylowa).

Sezon łąk kwietnych trwa od początku kwietnia do połowy listopada.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za:bialystok.pl