Nowy program „Dwujęzyczne Dzieci” w białostockich przedszkolach samorządowych

przedszkole-dwujezyczne-bialystok

Rozpoczyna się nowy etap w edukacji najmłodszych białostoczan. Od nadchodzącego roku szkolnego 2024/2025 przedszkola samorządowe w Białymstoku wprowadzą program „Dwujęzyczne Dzieci”, który ma na celu poszerzenie możliwości nauki języka angielskiego już od najwcześniejszego wieku.

Wdrażanie programu „Dwujęzyczne Dzieci” to nie tylko krok w kierunku rozwijania umiejętności językowych najmłodszych, ale również inwestycja w przyszłość edukacyjną Białegostoku. Znajomość języka angielskiego staje się coraz bardziej istotna w świecie globalizacji i dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych. Dzięki temu programowi białostoczan najmłodsi zyskają kompetencje niezbędne do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku oraz otwierają przed sobą szersze perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.

Partnerstwo dla Edukacji

W dniu 12 marca br. miasto Białystok oraz Yellow House Education SA podpisały list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji programu „Dwujęzyczne Dzieci”. W ramach pilotażu do końca czerwca programem objęte zostaną dzieci z 10 przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy placówek.

Co to znaczy być dwujęzycznym?

Program dwujęzyczności nie ogranicza się jedynie do nauki słówek i gramatyki. Jego celem jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwijania języka angielskiego już od najwcześniejszego wieku. Autorzy programu podkreślają, że ucząc się języka obcego, dzieci uczą się również myśleć w nim, co otwiera przed nimi szereg możliwości i korzyści w przyszłości.

Dołączają do programu

Do programu już dołączyło Przedszkole Samorządowe nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”. Docelowo, do końca czerwca, w pilotażu weźmie udział 10 przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Pozostałe miejskie przedszkola dołączą do programu od nowego roku szkolnego 2024/25.

Ważny krok w edukacji

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, podkreślił wagę znajomości języka angielskiego w dzisiejszym świecie, dlatego też miasto podjęło decyzję o włączeniu się w program. Wychowanie w dwujęzyczności ma stać się standardem, a białostoczan najmłodsi mają być na to przygotowani.

Cele projektu

Projekt „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu nie tylko naukę języka angielskiego, ale przede wszystkim promowanie wychowania dwujęzycznego, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz zachęcanie przedszkoli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój najmłodszych.

Wspólna edukacja, wspólne wartości

Prezes Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności, Waldemar Miksa, podkreśla, że celem programu jest promowanie dwujęzyczności z uwzględnieniem języka lokalnego i języka globalnego. Chodzi o to, aby język angielski stał się naturalną częścią codzienności dzieci, umożliwiając im swobodne posługiwanie się nim w różnych sytuacjach życiowych.

Wsparcie dla Nauczycieli

Ważnym elementem programu jest także wsparcie dla nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za realizację zajęć dwujęzycznych. Fundacja Yellow House Education SA zapewni im odpowiednie materiały oraz szkolenia, dzięki czemu będą mogli skutecznie wspierać rozwój językowy dzieci. Profesjonalne narzędzia i wsparcie ekspertów sprawią, że proces nauczania stanie się jeszcze bardziej efektywny i atrakcyjny dla najmłodszych uczniów.

Podsumowanie

Program „Dwujęzyczne Dzieci” to innowacyjna inicjatywa, która wpisuje się w dążenia do podniesienia jakości edukacji w Białymstoku. Wprowadzenie nauki języka angielskiego już od najmłodszych lat to ogromna szansa dla dzieci na lepszą przyszłość oraz dla miasta na rozwój i konkurencyjność w świecie globalnym. Dzięki partnerskiej współpracy oraz zaangażowaniu zarówno samorządu, jak i partnera prywatnego, Białystok staje się miejscem, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie, a dzieci mają najlepsze szanse na rozwój i sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.