Od 1 kwietnia można wnioskować o „żłobkowe”

Już od 1 kwietnia rodzice, którzy łączą obowiązki rodzinne z zawodowymi będą mogli składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dopłata wyniesie do 400 zł  miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Na początku roku weszły w życie  przepisy o nowym świadczeniu jakim jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w ramach którego na drugie i kolejne dziecko od 12. do 35 miesiąca życia rodzic może otrzymać  maksymalnie 12 tys. zł.  – 500 zł co miesiąc przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Na dziecko, na które nie przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy rodzic może otrzymać tzw. „żłobkowe”, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4. rok życia- informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Oznacza to, że dofinansowanie przysługuje na każde dziecko w rodzinie ( w tym jedynaka) na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy. – Dopłata przysługuje również na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia  – wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczenie w formie dopłaty wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko i nie może być większe niż faktyczna wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubu dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Wnioski o dofinansowanie pobytu w  żłobku czy klubie dziecięcym można składać elektronicznie od 1 kwietnia. Jeżeli rodzic  złoży wniosek do końca maja 2022 r., to otrzyma dopłatę  od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. Jeśli wniosek złoży po 31 maja, to dofinansowanie otrzyma od miesiąca, w którym złożył wniosek – dodaje Katarzyna Krupicka.

Wniosek o dofinansowanie składa rodzic lub inna uprawniona osoba. Może to zrobić wyłącznie elektronicznie, korzystając z bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub portalu Emp@tia. Jeśli ZUS przyzna dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informacja o prawie do świadczenia będzie dostępna na profil na PUE ZUS, a także  na mailu, który zostanie wskazany przez rodzica we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko wysłana zostanie oddzielna informacja.

Przyznane tzw. „żłobkowe” nie będzie wypłacane rodzicowi lub innej osobie uprawnionej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowanie będzie przekazywał  na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, czy też zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.