Program dożywiania w Białymstoku – wsparcie dla dzieci i młodzieży

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców, miasto Białystok kontynuuje program dożywiania dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku 2024 przeznaczonych zostanie niemal 6,9 mln złotych, z czego blisko 3,5 mln złotych stanowi dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W dniu 28 marca prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, podpisał umowę w tej sprawie z Wojewodą Podlaskim.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” to wsparcie finansowe dla gmin, mające na celu udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego z zakresu dożywiania. Umowa, która została podpisana, dotyczy środków finansowych w formie dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania, a która wynosi 3 mln 425 tys. 364 złotych. Miasto z kolei zainwestuje nie mniej niż 3 mln 474 tys. 636 złotych, co stanowi 50,36% całkowitego kosztu programu. Ta kwota pozwoli na wsparcie nawet 8 tysięcy osób.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, wyraził zadowolenie z faktu, że miasto nadal będzie wspierać potrzebujących. Podkreślił również, że jest możliwość zwiększenia dofinansowania z programu do nawet 80% całkowitego kosztu. W zeszłym roku pomocą objęto 6895 osób, z czego 1149 stanowiły dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół i przedszkoli. Łączna kwota wydatkowana przez miasto na ten cel wyniosła 6 mln 668 tys. 697 złotych.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych. Program obejmuje dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Działania te są dowodem troski o dobro obywateli oraz dążeniem do zapewnienia godnych warunków życia wszystkim mieszkańcom miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.