Rekrutacja do przedszkoli

W związku z brakiem przepisów ustawowych, dotyczących zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rekrutacja rozpocznie się zgodnie z terminem – 16 marca 2020 r. Miasto Białystok obowiązują założone wcześniej terminy.

 

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 16 marca. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie można składać do 25 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok.

Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane będą elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

– W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego, przy wejściu do placówek zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Zależy nam na tym, aby ograniczyć kontakt między mieszkańcami a pracownikami przedszkoli  – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 22 kwietnia. Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki do 28 kwietnia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 maja do godz. 15.00.

W Białymstoku jest łącznie ok. 10850 miejsc dla przedszkolaków, w tym w przedszkolach samorządowych – ok. 8670, w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych – 1475 i ok. 700 miejsca w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach przedszkoli samorządowych (na podstawie umowy z Miastem).

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (m.in. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) dostępne są na stronie bialystok.pl w zakładce Edukacja-Rekrutacja.

 

 

Kamila Bogacewicz (UMwB)

za: bialystok.pl