Trwa rekrutacja do szkół podstawowych

W poniedziałek, 27 lutego rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Na uczniów czeka 3,4 tys. miejsc w 39 placówkach.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Białegostoku na rok szkolny 2023/2024 potrwa do 10 marca (do godziny 15.00). W tym czasie należy złożyć wnioski o przyjęcie dzieci do wybranej placówki nieobwodowej, jak i zgłoszenia do placówek obwodowych.

Rekrutacja przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych są takie same, jak w roku szkolnym 2022/2023. Zostały one określone w uchwale nr XIX/316/20 Rady Miasta Białystok z 15 stycznia 2020 r.

– Warto pamiętać, że postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych w Białymstoku, poza obwodem danej szkoły podstawowej. Kandydaci do szkół obwodowych przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Dzieci – uchodźcy z Ukrainy, mieszkające w Białymstoku, biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

Miasto Białystok przygotowało w 39 szkołach podstawowych 3225 miejsc w 129 oddziałach ogólnodostępnych oraz 195 miejsc w 13 oddziałach integracyjnych. Warto wiedzieć, że 1 września 2022 r. w klasach pierwszych rozpoczęło naukę prawie 2,9 tys. uczniów w 39 miejskich podstawówkach.

Rekrutacja do klas czwartych sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024, tak jak w ubiegłym roku, jest prowadzona z użyciem systemu informatycznego. Wniosek o przyjęcie kandydata dostępny jest w wybranej szkole lub na stronie internetowej.

 

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

za:bialystok.pl