Umowa najmu z obcokrajowcem – zabezpieczenie interesów wynajmującego

Umowa najmu z obcokrajowcem to od jakiegoś czasu temat wielu burzliwych dyskusji. Sama umowa wynajmu z cudzoziemcem i formalności z nią związane nie różnią się znacznie od umów zawieranych z Polakami. Nie da się jednak ukryć, że wielu właścicieli obawia się wynająć swój lokal cudzoziemcom. Rodzą się bowiem wątpliwości, czy taki wynajem nie będzie oznaczać dodatkowych kłopotów i kosztów. W jaki sposób można dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie cudzoziemcowi

Powyższe pytanie spędza sen z powiek wielu wynajmującym. Błędem jest założenie, że wynajem lokalu cudzoziemcowi musi oznaczać jakiekolwiek niedogodności.

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych, z reguły są zdeterminowani by znaleźć pracę i nie prowokować sytuacji, oznaczających dla nich kłopoty. Tak samo, jak przybysz z innego kraju, również i Polak może zniszczyć lub okraść mieszkanie właściciela. Prawdą jednak jest, że zdarza się, iż w takiej sytuacji cudzoziemców trudniej jest odnaleźć i ukarać.

Warto zastosować kilka praktycznych zabezpieczeń:

  • Zidentyfikuj najemcę

Postaraj się zebrać jak najwięcej informacji o najemcy. Poproś o paszport lub inny dokument tożsamości z danymi osobowymi i zdjęciem. Zapytaj o miejsce pracy. Oczywiście najemca nie ma obowiązku udostępniania takich danych. Możesz też próbować zebrać informacje o przyszłym lokatorze w Internecie. Media społecznościowe znacznie to ułatwiają.

  • Upewnij się, czy obcokrajowiec zrozumiał treść umowy

To bardzo ważne, by przyszły lokator dokładnie zrozumiał zapisy umowy. Dobrą praktyką jest sporządzanie umowy najmu z obcokrajowcem w dwóch językach. W wypadku sporządzenia umowy w dwóch językach, warto również zastrzec sobie pierwszeństwo polskiej wersji językowej. Ma to znaczenie w kwestiach spornych i podczas dochodzenia swoich praw przed sądem.

  • Zadbaj o pisemną formę umowy

Umowa sporządzona na piśmie daje większą możliwość późniejszego dochodzenia swoich praw, a w przypadku poważnych sporów – może stanowić dowód przed sądem.

  • Określ cel umowy najmu z obcokrajowcem

W treści umowy umieść dokładny cel wynajmu. Uściślenie, że dany lokal jest wynajęty jedynie w celach mieszkalnych uniemożliwi np. podejmowanie w nim innych działalności.

Umowa najmu z obcokrajowcem a płatności

Jeżeli mieszkanie jest szczególnie wartościowe, a Ty obawiasz się zniszczeń lub kradzieży, możesz dla większego bezpieczeństwa poprosić przyszłego lokatora o podwójną kwotę kaucji. Należy jednak pamiętać, że Twoja oferta jest wtedy mniej konkurencyjna.

Egzekwuj należności od najemcy na bieżąco.

Zalecane jest skrupulatne pilnowanie terminów wszelkich opłat. Jeżeli ma miejsce dłuższa zwłoka w płatnościach ze strony najemcy, być może warto rozważyć rozwiązanie umowy. W przypadku obcokrajowców sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ich wyjazd z Polski znacznie utrudnia dochodzenie w stosunku do nich roszczeń.

Dobrym źródłem informacji na temat najmu mieszkania cudzoziemcom mogą być internetowe fora. Właściciele mieszkań opisują tam swoje doświadczenia, związane z wynajmem i wymieniają się poradami.

Pamiętaj, że bez względu na to, jak duże obawy masz odnośnie podpisania umowy najmu z obcokrajowcem – możesz działać tylko w zakresie obowiązującego prawa.