Uzależnienie od Internetu

Każdy wie, że można uzależnić się od alkoholu czy też narkotyków. Nikt tej wiedzy nie kwestionuje. Wiadomo także, że uzależnienie jest swojego rodzaju chorobą, którą należy leczyć. W przypadku uzależnienia od substancji, sytuacja wydaje się klarowna i stosunkowo prosta w klasyfikacji oraz rozwiązaniu. Problem pojawia się, gdy zaczynamy mówić o uzależnieniach behawioralnych, w które to wpasowuje się między innymi uzależnienie od Internetu.

 

Uzależnienie od Internetu

Termin „uzależnienie od Internetu” został po raz pierwszy użyty przez psychiatrę o nazwisku Goldberg, już w roku 1995. Początkowo traktowano to jako żart, ale im więcej pojawiało się informacji potwierdzających istnienie tego wzorca zachowania, zaczęto coraz poważniej zastanawiać się nad problemem. Dziś pewne jest, że uzależnienie od Internetu istnieje i dodatkowo z roku na roku dotyka coraz większego grana dzieci i młodzieży. Uzależnienie to należy do grupy tak zwanych uzależnień behawioralnych.

Uzależnienia behawioralne

Uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności. Są to zachowania polegające na nałogowym powtarzaniu czynności. Od uzależnień odróżnia je to, że w ich udział nie są zaangażowana żadne substancje. Polegają jedynie na nadmiernym wykonywaniu czynności, spowodowanych często brakiem samokontroli. Do takich zachowań należą zachowania społecznie akceptowane, takie jak na przykład robienie zakupów, korzystanie z internetu lub nawet jedzenie. Miano uzależnienia otrzymują, gdy stają się zagrażające. Brak wykonania upragnionej czynności powoduje niejednokrotnie złość, niepokój czy rozdrażnienie.

Objawy uzależnienia od Internetu

Uzależnienia behawioralne są znacznie cięższe w klasyfikacji niż uzależnienia od substancji. Także objawy ich występowania nie są łatwe do zaobserwowania. Niejednokrotnie bowiem dotyczą drobnych zmian funkcjonowania, których nie widać gołym okiem, jeśli nie zdajemy sobie sprawy z ich połączenia z uzależnieniem. Jak pokazują statystyki, problem uzależnienia od Internetu dotyka głównie ludzi młodych. Zdecydowana większość to dzieci i młodzież, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia. W tym więc przypadku, szczególnie widocznym objawem uzależnienia od Internetu jest spędzanie przez dziecko kilku godzin dziennie przed komputerem, komórką lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu. Często z powodu ciągłego surfowania w sieci dziecko zarywa noc, wagaruje, przez co ma coraz gorsze stopnie w szkole. W przypadku ingerencji w wykonywaną przez dziecko czynność, na przykład ze strony rodzica, gdy ten wyłącza mu komputer i każe pójść spać, dziecko staje się rozdrażnione a nawet przejawia zachowania agresywne. Dodatkowo, zapytane o ilość godzin spędzonych w Internecie, kłamie. Często dziecko uzależnione od Internetu ukrywa się przed dorosłymi, aby nie móc być kontrolowane.

Skutki uzależnienia od Internetu

Wymienia się liczne przypadłości somatyczne, będące konsekwencjami uzależnienia od Internetu. Wśród nich znajdują się bóle głowy oraz karku, zaburzenia rozwoju kostno-mięśniowego, pogorszenie wzroku, a także nadmierne zmęczenie, spowodowane zarówno zaburzeniami rytmu snu jak i ilością płynących ze źródła uzależnienia bodźców przeciążających organizm. Obok zdrowotnych konsekwencji uzależnienia od Internetu można wymienić liczne konsekwencje psychiczne takiego zachowania. Należą do nich między innymi zaburzenia emocjonalne, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nadpobudliwość, obniżenie koncentracji uwagi oraz poziomu językowego.

Czego może dotyczyć uzależnienie od Internetu?

Internet sprzyja rozrywce i to właśnie ta jego funkcja może uzależniać. Nie jest to jednak jedyna rzecz, od której można stać się zależnym. Przejawem uzależnienia od Internetu może być uzależnienie od wirtualnych związków. Często osoby nieśmiałe w codziennym życiu, nabierają odwagi dopiero w Internecie. Nawiązując kontakty wyłącznie w sieci, mogą godzinami rozmawiać z osobami, których w świecie realnym nigdy nie poznały. Uzależniająca może być także sama potrzeba „bycia w sieci”. Dotyczy ona głównie nastolatków, którzy czują ogromną presję bycia na bieżąco ze wszystkim co się dzieje.

Co robić w przypadku wystąpienia uzależnienia?

Gdy zaobserwujemy pojawienie się objawów uzależnienia, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc. W tym celu można udać się do psychologa lub bezpośrednio do terapeuty uzależnień. Uzależnienie od Internetu nie jest problemem zażywania substancji psychoaktywnych. Jest problemem samego człowieka. Dlatego terapia uzależnienia od Internetu polega na postawieniu w centrum zainteresowania właśnie człowieka i jego sytuacji życiowej. Jest niezwykle indywidualna, ponieważ musi pomóc w odnalezieniu źródła problemu. Wiąże się z dokładną analizą przypadku i dostosowaniem do niego konkretnych działań terapeutycznych, tak, aby mogły przynieść jak największą korzyść dla osoby uzależnionej i pomóc jej skutecznie poradzić sobie z problemem.

Źródło: https://psychoterapiacotam.pl/dla-kogo/psycholog-dzieciecy/