W białostockich szkołach pojawiły się poidełka

W białostockich szkołach pojawiły się poidełka – urządzenia umożliwiające łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej. Zainstalowane przez Wodociągi Białostockie mają zachęcić młodzież do picia wody zamiast słodkich, kolorowych napojów. Pilotażowy program „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” to nie tylko nauka zdrowych nawyków żywieniowych, ale także ograniczenie zużycie plastiku pochodzącego z butelek po napojach.

Poidełka posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny do udostępniania wody pitnej. Są przymocowane do ściany, posiadają misę i kranik, do którego jest doprowadzona woda zimna, jest także instalacja odpływowa. Z urządzenia można pić wodę bezpośrednio lub nabierając ją do dowolnego naczynia. Urządzenie zapewnia dostęp do bezpłatnej, dobrej jakości wody pitnej.

W ramach pilotażowego program „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” w 13 białostockich szkołach już zamontowano 37 poidełek. Są to:

 • Szkoła Podstawowa Nr 43 – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 – 4 sztuki,
 • Zespół Szkół Nr 16 – 2 sztuki,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – 3 sztuki,
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych – 5 sztuk,
 • Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 sztuka,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi  – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 51 – 3 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 – 2 sztuki,
 • Szkoła Podstawowa Nr 26 – 2 sztuki,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 sztuki.

Kolejne urządzenia montowane są także w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku (1 sztuka) oraz w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Wasilkowie (2 sztuki). W sumie młodzież będzie mogła korzystać z 41 poidełek w 15 szkołach.

– Chcemy zachęcić młodzież  do zdrowych nawyków żywieniowych. Mamy nadzieję,  że  łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej spowoduje, że szkolna społeczność będzie chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane. Jednocześnie ograniczymy także plastikowe odpady pochodzące z butelek po wodzie kupowanej w sklepach lub innych napojach – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Instalacje wykonano zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Przed oddaniem urządzeń do  użytku w laboratorium Wodociągów wykonano badania, które potwierdziły jakość spożywanej wody bezpośrednio z poidełka.

„Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci” to pilotażowy program realizowany przez Wodociągi Białostockie. Jest odpowiedzią na interpelację radnych Katarzyny Kisielewskiej – Martyniuk oraz Andrzeja Perkowskiego.  Koszty zakupu i montażu urządzeń (32,8 tys. zł netto), wraz z tablicą informacyjno-zabezpieczającą ścianę, poniosły Wodociągi Białostockie. Szkoły odpowiadały za przygotowanie instalacji wewnętrznych.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

za: bialystok.pl