Pomoc dzieciom świadczona przez Wioski Dziecięce SOS

Największym nieszczęściem tego świata jest krzywda wyrządzana najmłodszym członkom wielomiliardowych społeczeństw, dlatego wartością, którą obecnie trzeba podarować jest pomoc dzieciom. Jest tak wiele dzieci, które doznały więcej nieszczęść niż nie jeden dorosły człowiek przeżyje w swoim całym życiu. Nie można przechodzić obojętnie przed problemem zaniedbanych, porzuconych i często upokarzanych młodych ludzi, trzeba organizować sposoby wydostania ich z ubóstwa, przemocy fizycznej i psychicznej i zrobić wszystko, aby polepszyć ich los. Działają już w Polsce placówki, które starają się najlepiej jak to tylko możliwe zastąpić osieroconym i opuszczonym dzieciom dom, to Wioski Dziecięce SOS.

Co mogą zaoferować dzieciom opiekunowie w Wioskach Dziecięcych SOS?

Ludzie, którzy zdecydowali się zająć wychowaniem pokrzywdzonych przez los dzieci, starają się stworzyć im namiastkę domu rodzinnego. Pomoc dzieciom opiera się na dążeniu do zbudowania ich własnej tożsamości bazującej na poczuciu własnej wartości, aby poczuły się silne i zmotywowane do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dzieci mieszkające w Wioskach Dziecięcych mają możliwość odcięcia się od dawnego złego życia i poznania jak można wychowywać się i dorastać w normalnej rodzinie opartej na zrozumieniu i otrzymywaniu wsparcia w każdej sytuacji. Te niewinne i czyste istoty musiały zmierzyć się z alkoholizmem rodziców, brakiem stabilizacji materialnej i miłości, której potrzebuje człowiek szczególnie na początku swojego życia. Pierwszym zadaniem opiekunów dzieci z tych placówek jest zdobycie ich zaufania, aby przestały się bać i poczuły, że są ważne i potrzebne.

Jak świadczona jest pomoc dzieciom w Wioskach Dziecięcych SOS?

Rodzina zastępcza, która pełni opiekę nad powierzonymi dziećmi, wykonuje obowiązki takie jak rodzina biologiczna, ponadto opiekunowie starają się stworzyć z dzieckiem więź, dzięki której poczują się bezpieczne. Dzieci nie żyją w izolacji, lecz w grupie uczestnicząc w zajęciach szkolnych, bawiąc się z rówieśnikami, a także poznając obowiązki domowe.

Na terenie Wiosek Dziecięcych znajdują się place zabaw, boiska sportowe, dzięki czemu dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, dzielić pasje z innymi dziećmi i śmiać się, czyli robić to, czego brakowało im w ciągu ich tak krótkiego jeszcze życia. Nie można zabierać im dzieciństwa, radości i beztroski, bo to rzutuje na ich przyszłe dorosłe życie.

Dzieci wraz z opiekunami tworzą rodzinną społeczność, w której każdy może liczyć na każdego i spędzać ze sobą wolny czas, miłe i spokojne święta oraz obchodzić urodziny. Czasami zdarza się, że biologiczni rodzice dziecka pragną mieć z nim kontakt, opiekunowie nie utrudniają takich spotkań, ponieważ zawsze istnieje nadzieja, że rodzice np. wyjdą z alkoholizmu i odzyskają prawa rodzicielskie.

W tych placówkach bardzo ważną sprawą jest nierozdzielanie rodzeństw, co ma miejsce w domach dziecka, dzięki czemu mogą utrwalać więzy rodzinne i dobrze rozwijać się emocjonalnie. Pomoc dzieciom wiąże się z przygotowaniem ich do samodzielnego życia, dzięki czemu po opuszczeniu placówki będą pełnosprawnymi członkami społeczeństwa z poczuciem własnej godności i przynależności.