Zapisz dziecko do szkoły podstawowej

W czwartek (24 lutego) rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Na uczniów czeka prawie 2,9 tys. miejsc w 39 placówkach.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Białegostoku na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 24 lutego o godz. 8.00 i potrwa do 10 marca do godz. 15.00. W tym czasie należy złożyć wnioski o przyjęcie dzieci do wybranej placówki nieobwodowej, jak i zgłoszenia do placówek obwodowych.

– Warto pamiętać, że postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych w Białymstoku poza obwodem szkoły podstawowej oraz spoza miasta. Kandydaci do szkół obwodowych przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych są takie same, jak w roku szkolnym 2021/2022. Zostały one określone w uchwale Rady Miasta Białystok z 15 stycznia 2020 r.

Rekrutacja przebiegać będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Link do systemu zostanie zamieszczony 24 lutego  tutaj >> . W tym miejscu znajduje się także więcej informacji o samej rekrutacji.

Miasto Białystok przygotowało 2 868 miejsc w 119 oddziałach ogólnodostępnych, 12 oddziałach integracyjnych oraz jednym sportowym. Wszystkich szkół podstawowych jest 39.

Rekrutacja do klas czwartych sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023 tak, jak w ubiegłym roku, będzie prowadzona z użyciem systemu informatycznego. Wniosek o przyjęcie kandydata dostępny będzie w wybranej szkole lub na stronie poświęconej rekrutacji.

 

Kamila Bogacewicz

Za: bialystok.pl