Zespoły Domu Kultury „Śródmieście” nagrodzone!


Zespół CANTIO POLONICA

Zespoły, działające w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, zdobyły nagrody  podczas XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”- Kalisz 2017.

Zespół Muzyki Dawnej „ARS DECORUM” pod kierunkiem pani Joanny Mytnik zdobył Brązową Harfę w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych.

„Ars Decorum” powstał w kwietniu 2015 roku. Jest to zespół wokalno-instrumentalny specjalizujący się w wykonywaniu utworów z epoki renesansu i baroku.  Do instrumentarium zespołu należą: flety proste, cornamuse, gitarolutnia, wiolonczela i instrumenty perkusyjne)
Drugo z nagrodzonych z zespołów to Zespół Fletów Prostych „CANTIO POLONICA” pod kierunkiem Bożeny Kraśko, ltóry zdobył Brązową Harfę w kategorii zespołów instrumentalnych.

„CANTIO POLONICA” powstał w 1986 roku. Zespół wykonuje muzykę dawną, świecką i religijną od renesansu do późnego baroku, jak również muzykę współczesnych kompozytorów inspirowaną muzyką dawną. Na instrumentarium zespołu składa się kwintet fletów prostych i cornamus; są to repliki renesansowych instrumentów.
Członkowie zespołu występują w pięknych stylizowanych strojach renesansowych i barokowych).