Bony na szkolenia – rusza konkurs


Zdjęcie autorstwa Armin Rimoldi z Pexels

Na początku lutego ma ruszyć pierwszy konkurs na tzw. bony na szkolenia. Mieszkańcy zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności zawodowych będą mogli aplikować o dofinansowanie. Dzięki temu będą mogli skorzystać ze szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz różnych kursów zawodowych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe o różnym statusie zawodowym na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego. Całkowita wartość projektu dotyczącego kompleksowego systemu rozwijania kompetencji i umiejętności wynosi ponad 33,3 mln zł.

Bony na szkolenia są idealną alternatywą dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, lecz nie dysponują pieniędzmi na opłacenie całości projektu. Na ten cel mogą otrzymać od 9 do 15 tys. złotych. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% wartości szkolenia czy kursu.

Nabory uczestników mają być prowadzone cyklicznie, aż do wykorzystania środków w projekcie. Podobnie jak w poprzedniej edycji będzie liczyła się kolejność zgłoszeń. Dodatkowo punktowane będą między innymi osoby 50+, osoby o niskim wykształceniu lub mieszkające na terenach wiejskich.

Liderem projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaś partnerem – powiat białostocki. Program skierowany jest do wszystkich osób dorosłych o różnym statusie na rynku pracy, również bezrobotnych.

Ostateczne informacje o naborze zostaną opublikowane na stronie fundacji: fir.org.pl w zakładce projektu „Bony na szkolenia”. Pojawi się tam również adres portalu, na którym osoby zainteresowane będą mogły zarejestrować się, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dzięki temu wziąć udział w naborze.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz