Co zrobić, gdy kwota Świadczenia Wychowawczego wpłynie niższa niż przysługująca?


fot. Andrea Piacquadio, źródło Pexels

Obecnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza akcję podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, mającą trwać do 29 lutego 2024 r. Wprowadzenie zmian ma na celu zwiększenie wsparcia dla rodziców i opiekunów, jednak zdarzyć się może, że na konto zamiast oczekiwanych 800 zł wpłynie 500 zł. Jak postępować w takiej sytuacji?

Automatyczna Zmiana Kwoty

Warto zaznaczyć, że większość osób nie musi podejmować dodatkowych kroków. Zmiana kwoty świadczenia wychowawczego następuje automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku do ZUS-u. Jeżeli rodzic lub opiekun nie otrzymał w styczniu świadczenia w nowej wysokości, nie powinien wpadać w panikę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie kwotę wsparcia na dziecko do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Proces ten jest częścią większej akcji, mającej na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin w Polsce.

Manualne Obsłużenie Zmiany

Istnieje jednak niewielka grupa osób, dla których zmiana kwoty musi zostać obsłużona manualnie przez pracownika ZUS-u. Dotyczy to sytuacji, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, ale konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, wyjaśnia, że są to przypadki, gdy do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko lub gdy zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Unikanie Zamieszania

Warto zauważyć, że zmiana kwoty może obejmować jedno dziecko, nawet jeśli klient otrzymuje świadczenie wychowawcze na więcej niż jedno dziecko. W sytuacjach, gdzie toczy się postępowanie w sprawie jednego z dzieci, kwota zostanie automatycznie podwyższona tylko w odniesieniu do tego konkretnego przypadku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje nadal na dotychczasowych zasadach, a jedyną zmianą jest podwyższenie kwoty wypłacanego wsparcia o 300 zł. Rzeczniczka ZUS podkreśla, że nadal nie jest wymagane, aby rodzic był zatrudniony, aby otrzymać wsparcie.

Co Dalej?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) klientów informuje się o zmianie wysokości świadczenia z 500 zł na 800 zł. Jeśli świadczenie nie zostało dotychczas zwaloryzowane, to nie została przekazana również informacja o jego podwyższeniu.

Rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy (2024/2025) już od 1 lutego 2024 r. Warto być świadomym tych procesów, aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania i w pełni skorzystać z przyznanych świadczeń.

Pamiętajmy, że ZUS pracuje nad usprawnieniem procesów i zapewnieniem wsparcia dla rodzin, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco oraz korzystania z dostępnych narzędzi elektronicznych, które ułatwiają komunikację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.