Czym się zajmuje agencja doradztwa personalnego?

Skuteczna rekrutacja i umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi warunkują sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego rozwój oraz sukces na rynku, ponieważ to właśnie kadra pracownicza stanowi największy potencjał każdej firmy.

Niestety wielu przedsiębiorców nie potrafi lub nie ma możliwości samodzielnie zadbać o te dwie kluczowe kwestie. W takiej sytuacji pomocna może się okazać agencja doradztwa personalnego zajmująca się realizacją powyższych zadań na zasadzie outsourcingu.

Jakie usługi świadczy agencja doradztwa personalnego?

Doradztwo personalne to szerokie pojęcie, które może odnosić się do różnorodnych działań podejmowanych w celu pozyskania i zatrzymania pracownika w danej firmie, dlatego agencje doradztwa personalnego często różnią się między sobą zakresem świadczonych usług. Najczęściej jednak oferty takich agencji obejmują usługi rekrutacyjne, takie jak executive search, direct search i oczywiście standardowe rekrutacje, usługi doradcze, czyli wsparcie integracji i aktywizacji pracowników w nowym miejscu zatrudnienia, oraz usługi szkoleniowe poszerzające ich kompetencje i zwiększające motywacje. Czasami agencja doradztwa personalnego pomaga także w opracowywaniu i wdrażaniu firmowej polityki personalnej, gwarantującej poprawne relacje wśród personelu, oraz tworzeniu strategii marketingowych, budujących pozytywny wizerunek marki jako potencjalnego pracodawcy. Na doradztwo personalne składa się też outplacement, program łagodnych zwolnień ułatwiający zakończenie współpracy z danym pracownikiem lub grupą pracowników, jednak niewiele agencji doradztwa personalnego posiada tę usługę w swojej ofercie.

Kiedy warto skorzystać z usług agencji doradztwa personalnego?

O nawiązywaniu współpracy z agencją doradztwa personalnego powinno pomyśleć każde przedsiębiorstwo nieposiadające wewnętrznego działu HR, szczególnie jednak warto rozważyć takie rozwiązanie w sytuacji, gdy firma boryka się z problemem nieustannej rotacji pracowników, rosnących wakatów, pogłębiających się konfliktów pomiędzy pracownikami lub widocznym spadkiem ich produktywności i wydajności. Takie problemy mogą prędzej czy później doprowadzić do upadku firmy. Współpraca z agencją doradztwa personalnego SalesHR.pl pozwoli je łatwi i szybko rozwiązać, a przy okazji zadba o najlepsze możliwe wykorzystanie potencjału firmy i jej optymalny rozwój.