Czym zajmuje się numizmatyka i jak na niej zarobić?

Nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z kolekcjonerstwem zdają sobie sprawę z tego, że na starych, lecz wartościowych monetach można wiele zarobić. Tematyką monet kolekcjonerskich, a także ich wyceny, zajmuje się numizmatyka. Jest to nauka pomocnicza historii, stąd też osoby dokonujące wyceny monet, najczęściej posiadają wykształcenie historyczne. Czym dokładnie zajmuje się numizmatyka i w jaki sposób można na niej zarobić?

Czym jest numizmatyka?

Numizmatyka to jedna z nauk pomocniczych historii, która zajmuje się badaniem monet przede wszystkim pod kątem ich pochodzenia, a także walorów estetycznych. W wąskim ujęciu nauka ta skupia się wyłącznie na wartościach pieniężnych, jednak warto rozpatrywać ją w ujęciu szerokim, które dotyczy sposobu funkcjonowania monet w gospodarce danych krajów. Mowa tutaj o takich aspektach, jak:

  • prowadzona w przeszłości polityka pieniężna,
  • obieg pieniądza,
  • sposób wpuszczania pieniądza w obieg,
  • przestępczość monetarna,
  • kryzysy finansowe, mające wpływ na wartość waluty.

Można więc powiedzieć, że w szerokim ujęciu numizmatyka nie odnosi się wyłącznie do historii, lecz również do nauk ekonomicznych i gospodarczych. Jest to niezwykle istotne, bowiem na wycenę poszczególnych wartości pieniężnych wpływ ma nie tylko pochodzenie monety czy jej stan techniczny, ale również warunki, na jakich funkcjonowała ona w obiegu rynkowym. Numizmatyka to przedmiot zainteresowania miejsca, jakim jest skup monet, gdyż bazuje się tutaj przede wszystkim na właściwiej wycenie poszczególnych elementów kolekcjonerskich.

skup monet Białystok

Jak zarabiać na numizmatyce?

Zarabiać dzięki numizmatyce można w dwojaki sposób – z jednej strony istnieje możliwość ukończenia odpowiednich studiów wyższych i podjęcia pracy jako specjalista do spraw wyceny monet, z drugiej strony można inwestować w poszczególne wartości pieniężne, a następnie odsprzedawać je z zyskiem. Drugi sposób może okazać się bardziej dochodowy, jednak nie oznacza to, że nie wymaga on posiadania właściwiej wiedzy, a więc przygotowania merytorycznego. Inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zanim wejdą na jakikolwiek rynek, muszą dobrze poznać produkty, którymi się na nim obraca. W tym przypadku mowa o monetach, a także o sposobach ich wyceny. Ci, którzy chcieliby zarabiać dzięki inwestowaniu w numizmaty, powinni przede wszystkim zdobyć porządną dawkę wiedzy. W tym celu warto sięgnąć po książki tematyczne, specjalistyczne artykuły czy opinie inwestorów. Pamiętajmy, że choć rynek numizmatów nie jest tak dynamiczny, jak na przykład rynek akcji, to w dalszym ciągu należy na bieżąco śledzić obowiązujące na nim trendy, zachowania inwestorów czy pewne tendencje. Dzięki temu będzie można trafnie ocenić, czy dana inwestycja przyniesie w przyszłości oczekiwane zyski. Zarabianie na numizmatyce możliwe jest w przypadku osób, które wykazują się stosunkowo dużą cierpliwością. Nie jest to bowiem sposób na osiągnięcie szybkich zysków w krótkim czasie – czasami na przeprowadzenie korzystnej transakcji trzeba poczekać znacznie dłużej.

Ile można zarobić dzięki numizmatyce?

Inwestorzy są zgodni co do tego, że rynki inwestycji alternatywnych dają nieograniczone możliwości zarobkowania, lecz z drugiej strony działanie na nich wiąże się z wysokim ryzykiem. To, ile zarobimy, zależeć będzie od wielu czynników. Bardzo istotnym elementem jest tak zwana intuicja inwestorska, związana z umiejętnością przewidywania pewnych zachowań czy tendencji rynkowych. Należy wziąć też pod uwagę kapitał początkowy, jaki możemy przeznaczyć na zakup numizmatów. Tego problemu nie będą miały osoby, które na przykład odziedziczyły sporą kolekcję w spadku, lecz pozostali w pierwszej kolejności będą musieli zakupić wartości pieniężne, aby dalej móc nimi obracać. Ryzyko inwestycyjne związane jest natomiast z ponoszonymi stratami, co oznacza, że zamiast zarabiać, przeprowadzamy niekorzystne pod kątem finansowym transakcje. Tutaj z pomocą przychodzi przede wszystkim wiedza zarówno z zakresu inwestowania, jak i numizmatyki.

 

(tekst sponsorowany)