Dajesz pracę niani – możesz liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa

Bardzo wiele kobiet, zaraz po wykarmieniu dziecka, ochoczo wraca do pracy. Młode mamy, na czas swojej nieobecności w domu, opiekę nad dzieckiem powierzają zatrudnionej niani. Taką tendencję można zaobserwować w całej Polsce, zwłaszcza w większych miastach.

Praca dla niani, nie jest domeną jedynie najbardziej rozwiniętych metropolii. W średnich i mniejszych miastach takich np. jak Białystok, również spotkamy się z dużym zapotrzebowaniem na opiekunki do dzieci. A ponieważ praca w Białymstoku, nie należy do najbardziej dochodowych na arenie ogólnopolskiej, dlatego każda możliwa dotacja dla młodych rodziców jest niezwykle atrakcyjna. Jednym z dofinansowań, z których warto skorzystać, jest możliwość opłacenia składek przez ZUS w przypadku zatrudnienia opiekunki. Jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość zatrudnienia osoby spokrewnionej, np. babci, sytuacja wydaje się niezwykle korzystna. Nic dziwnego zatem, że w samym woj. podlaskim, z takiego dofinansowania skorzystało już ok. 150 młodych rodziców.

Dofinansowanie w przypadku zatrudnienia niani polega na zwolnieniu z obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także emerytalne i rentowe. Zasada ta dotyczy sytuacji, kiedy wynagrodzenie dla opiekunki, nie przekracza minimalnego wynagrodzenia – wówczas krajowy budżet pokryje koszty ww. składek. Jeśli natomiast pensja niani przekroczy próg minimalnego wynagrodzenia, wówczas należy odprowadzić składki, ale nie od całej pensji, a jedynie od kwoty, która przekroczy próg minimalnej pensji. Jedyną składką, której nie finansuje budżet państwa, jest składka za ubezpieczenie chorobowe. Jeśli opiekunka wyrazi chęć posiadania ubezpieczenia chorobowego, wówczas wartość składki trzeba potrącić z jej wynagrodzenia.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby móc otrzymać dofinansowanie? Jednym z głównych warunków jest aktywny stosunek pracy rodzica, będący podstawą do ubezpieczenia. Kolejną kwestią jest wiek dziecka – od 20 miesiąca życia do 3 lat. Górną granicą wieku dziecka są 4 lata, ale tylko w wypadku braku możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej.

Konieczne jest również podpisanie umowy uaktywniającej, którą podpisuje się w formie umowy zlecenia z osobą fizyczną (opiekunką). Informacje, które powinny znaleźć się w umowie uaktywniającej to: strony, pomiędzy którymi zawieramy umowę, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce opieki, liczbę dzieci, zakres obowiązków opiekunki, wysokość wynagrodzenia, formę oraz termin jego wypłaty, termin początkowy oraz końcowy zawarcia umowy, a także warunki i sposób dokonania ewentualnych zmian bądź rozwiązania umowy.

Warto również zaznaczyć, że aktualna sytuacja życiowa rodzica, nie ma znaczenia w przypadku dofinansowania. Niezależnie od tego, czy dziecko jest wychowywane przez dwoje rodziców, przez jedno z rodziców, przez pannę, kawalera, czy osobę po rozwodzie – w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie finansowe z budżetu państwa.