3 Dni Różnorodności Kobiet DZIEW/CZYNY!

Po udanej odsłonie projektu DZIEW/CZYNY: 8 MARCA, przyszedł czas na czerwcowe DZIEW/CZYNY!  Kolejna inicjatywa, 3 Dni Różnorodności Kobiet DZIEW/CZYNY, odbędą się w dniach 13-15 czerwca 2014.DZIEW/CZYNY  powstały trzy lata temu jako wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. To oddolna inicjatywa, która angażuje różnorodne środowiska kobiet i mężczyzn mieszkających i działających w Białymstoku. Przedsięwzięcie propaguje współpracę białostoczanek w ramach kolektywnych działań o charakterze kulturalnym i społecznym oraz koncentruje się na rozpowszechnianiu idei równego traktowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.  

Tegoroczne DZIEW/CZYNY będą miały formę trzydniowego cyklu wydarzeń, inspirowanego postacią Zofii Nałkowskiej. W 2014 roku przypada 130 rocznica urodzin i 60 rocznica jej śmierci, stąd też wokół Nałkowskiej, jej zainteresowań i światopoglądu oscyluje tematyka poszczególnych imprez. W programie znajdą się różnorodne wydarzenia: spotkanie z Hanną Kirchner, biografką Zofii Nałkowskiej, panele dyskusyjne, dotyczące animal studies i feminizmu czy akcja parateatralna Pomniki Kobiet, przybliżająca sylwetki kobiet ważnych w historii Podlasia. Nie zabraknie również wydarzeń integrujących lokalną społeczność, takich jak gra miejska z psami, warsztaty empatii wobec zwierząt czy piknik na łące miejskiej, prowadzonej przez kolektyw Bojary Zostają Kulturalne.

Żywe Pomniki Kobiet

Żywe Pomniki Kobiet to prezentacja 10 postaci kobiet, matronujących białostockim ulicom. Wolontariuszki-performerki ucharakteryzowane na bohaterki wydarzenia pojawią się w różnych zatłoczonych punktach miasta, wciągając mieszkanki i mieszkańców Białegostoku w poznawanie lokalnej herstorii. Oprócz animowania przechodniów, pomniki będą rozdawać ulotki z biogramami matronek, lokalizacją ulic noszących ich imiona oraz informacją o projekcie DZIEW/CZYNY.

Mural

Mural nawiązywać będzie do patronki tegorocznej edycji projektu DZIEW/CZYNY – Zofii Nałkowskiej – w związku z przypadającą na ten rok 130 rocznicą urodzin i 60 rocznicą śmierci tej wybitnej polskiej pisarki, publicystki oraz dramatopisarki. Wielkoformatowa grafika pozwoli przybliżyć postać Zofii Nałkowskiej mieszkańcom Osiedla Dziesięciny i będzie przypominała o jej dokonaniach. Do wykonania muralu zaprosiliśmy malarkę i fotografkę Anję Hordejuk – białostoczankę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Maryland Institute College of Art w Baltimore, USA. Praca będzie miała wymiary 10×7,5 m. i zostanie wykonana metodą wybraną przez artystkę.

Warsztaty genderowe „Kobiety i mężczyźni – równość i współpraca”

Tematem warsztatów będzie funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i kulturze oraz kulturowe i społeczne postrzeganie kobiecości i męskości. Celem zajęć jest uwrażliwienie osób uczestniczących na tematy związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz przeciwdziałaniem przemocy z uwzględnieniem perspektywy płci. Warsztaty będą prowadzone w formie ćwiczeń i dyskusji. Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały okazję krytycznego przeanalizowania stereotypów i komunikatów związanych z płcią, które kształtują społeczne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn oraz wpływają sytuację kobiet i mężczyzn w takich sferach życia codziennego jak: praca, edukacja, polityka i życie rodzinne.

Projekt wspierać można poprzez platformę polak potrafihttp://polakpotrafi.pl/projekt/dziewczyny