In Memoriam Joanna Piekarska – ślad artystycznego dziedzictwa Białegostoku

Białystok upamiętnił Joannę Piekarską

fot. UMwB

22 marca, Białystok wzruszająco uczcił pamięć wybitnej artystki, Joanny Piekarskiej, odsłaniając tablicę pamiątkową na fasadzie budynku Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości przy ul. Warszawskiej 6. W uroczystości wzięli udział pracownicy i aktorzy Białostockiego Teatru Lalek oraz prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Tablica jest wyrazem uznania dla wielowymiarowej postaci Joanny Piekarskiej, która wniosła znaczący wkład w rozwój kulturalny Białegostoku. Jako artystka, plastyczka, reżyserka, poetka i dyrektorka Teatru „Świerszcz”, przyczyniła się do rozkwitu teatru lalkowego w mieście.

Joanna Piekarska, urodzona w 1906 roku w Saratowie, swoją artystyczną drogę rozpoczęła w Wilnie, gdzie studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Teatr lalkowy stał się przedmiotem jej zainteresowań w trakcie prac nad szopkami akademickimi. Po II wojnie światowej pracowała jako plastyk i dekorator w wileńskim magistracie, by potem związać się z Teatrem „Baj Pomorski” w Toruniu. Kierowała także Teatrem Lalki i Aktora „Marcinek” w Poznaniu, jednak to Białystok miał szczególne miejsce w jej sercu.

Od 1960 roku aż do przejścia na emeryturę w 1972 roku, Joanna Piekarska była dyrektorką Teatru „Świerszcz” w Białymstoku. To pod jej kierownictwem teatr zyskał nowych aktorów i artystycznie rozkwitł. Jej autorski repertuar, oparty na baśniach i tekstach ludowych, zaskakiwał i poruszał zarówno dzieci, jak i dorosłych. Po odejściu na emeryturę kontynuowała swoją twórczą działalność, reżyserując spektakle w wielu teatrach lalkowych w Polsce.

Joanna Piekarska zmarła w 1996 roku w Białymstoku, ale jej dziedzictwo nadal żyje w sercach mieszkańców oraz w bogatej historii kulturalnej miasta. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej to wyraz uznania dla jej wkładu w rozwój teatru lalkowego oraz kultury miasta. Jej twórczość inspirowała i nadal inspiruje kolejne pokolenia artystów oraz widzów, pozostawiając trwały ślad w historii teatru w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.