Jak napisać pozew o sprawę rozwodową?


Zdjęcie autorstwa Ekaterina Bolovtsova z Pexels

Nic już Was nie łączy. Decyzja o rozstaniu została już dawno podjęta.  Pora zatem przygotować się do rozprawy rozwodowej. To w dzisiejszych czasach nie jest już długotrwały proces (o ile jesteście ze sobą w miarę zgodni), ale wymaga właściwego przygotowania. Warto jest na każdym etapie rozwodu zasięgnąć pomocy prawnej aby mieć pewność, ze zabezpieczyliśmy swoje interesy oraz interesy dzieci wystarczająco. Pierwsze co Was czeka to napisanie pozwu rozwodowego. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Kilka cennych wskazówek znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to pierwszy i niezbędny dokument do orzeczenia rozwodu między małżonkami. Inaczej ujmując pozew to wniosek pisemny jednego z małżonków o sądowne orzeczenie rozwodu na skutek rozpadu pożycia małżeńskiego, który rozpoczyna postępowanie o rozwód. Wystarczy, że taki dokument złoży jeden z małżonków chcących zakończyć małżeństwo formalnie na drodze sądowej. Oczywiście nie musi robić tego osobiście, w jego imieniu dokument może napisać i złożyć adwokat. Jeśli jednak decydujesz się na samodzielne jego napisanie,  to na stronach sądów zazwyczaj znajdziesz wzory pozwu o rozwód, dzięki którym będziesz wiedzieć, jak taki dokument powinien wyglądać.

Przygotowanie do napisania wniosku

Zanim rozpoczniesz pisanie wniosku powinieneś się do tego solidnie przygotować. Jego przygotowanie bowiem powinno zawierać nie tylko elementy przewidziane przepisami prawa , ale także opierać się na dobrze przemyślanej i obranej strategii, która znajdzie się w uzasadnieniu przygotowanego wniosku.

Od tego zależy jak szybko sąd zrozumie nasze stanowisko i argumentację, która za nami przemawia a tym samy szybciej zakończy się cały proces rozwodowy.

Podstawowe kwestie do przemyślenia i przygotowani przed napisaniem pozwu: rodzaj wnioskowanego pozwu (z orzekaniem o winie czy bez), strategia działania, materiały dowodowe w sprawie (dokumenty, świadkowie, nagrania itp.).

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew powinieneś złożyć w Sądzie Okręgowym  właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli adres jest nieaktualny, wówczas właściwym sądem będzie sąd w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – pozwanego małżonka.

Treść wniosku

Przykładowa treść pozwu rozwodowych znajdziesz na stronach sądowych. Niezależnie od wybranego przez ciebie rodzaju pozwu każdy z wniosków powinien zawierać określone elementy.

Jak podaje strona https://slupinska.eu/blog/pozew-o-rozwod/  są to:

  • Oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest wnoszony;
  • Dane osobowe stron (powoda i pozwanego), w tym numer PESEL;
  • Tytuł: „Pozew o rozwód” albo „Pozew rozwodowy”;
  • Dokładne oznaczenie żądania – np. „żądam orzeczenia rozwodu z moim mężem – z Janem Kowalskim, a także domagam się orzeczenia o jego wyłącznej winie za rozkład pożycia małżeńskiego”;
  • Jeśli ze sprawą związane są także wątki poboczne (alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku wspólnego) – to żądanie musi obejmować także te wątki;
  • Wskazanie faktów, na których powód opiera żądania zawarte w pozwie rozwodowym (np. niezgodność charakterów, oddalenie się od siebie, zdrada, przemoc, alkoholizm);
  • Wskazanie dowodów, którymi chcemy się posłużyć;
  • Informację czy strony przeszły przez postępowanie mediacyjne;
  • Informacje o wniesionej opłacie (600 zł) – kwestia opłaty była już przedmiotem wielu innych wpisów na tym blogu.
  • Szczegółowe uzasadnienie wniosku.

Dowiedz się więcej o pozwie o rozwód: https://slupinska.eu/blog/pozew-o-rozwod/

Jakie dodatkowe dokumenty złożyć do pozwu o rozwód?

Pozew rozwodowy w formie papierowej musi być dostarczony do sądu osobiście lub za pośrednictwem poczty w trzech kopiach. Do pozwu należy dołączyć aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń dzieci (jeśli są niepełnoletnie) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (ok. 600 zł).

Pozew i o dalej?

Standardowo sąd po otrzymaniu kompletnego wniosku wyznacza termin rozprawy, o której powiadamia obie ze stron. Długoś trwania procesu rozwodowego zależy od wielu czynników.

Jednym z podstawowych jest rodzaj złożonego wniosku. Jeśli małżonkowie zgodnie zażądają rozwodu bez orzekania o winie, wówczas rozwód może być ogłoszony już na pierwszej rozprawie.

Z kolei w przypadku  spraw z orzeczeniem o winie, zazwyczaj proces ten toczy się dłużej i co istotne – może mieć konsekwencje dla osoby, którą sąd uzna winną. Wiązać się to może np. z koniecznością zapłaty alimentów  byłemu małżonkowi, nie będącemu winnym rozkładowi małżeństwa, w przypadku jego trudnej sytuacji finansowej.