Jak efektywnie opanować język angielski?

Nauka języka angielskiego jest sporym wyzwaniem szczególnie, dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę. Decyzja o wybraniu szkoły i lektora jest poważnym krokiem. Co więc zrobić, aby efektywnie uczyć się języka angielskiego?

Znacznie bardziej skuteczna jest nauka w jak najmniejszych grupach bądź zajęcia indywidualne. Wynika to z tego, że wówczas nauczyciel może skupić się na tych elementach, które są słabiej przyswajane. Dzięki temu kursant lepiej poznaje nie tylko język, ale szybciej przyswaja najtrudniejszą gramatykę.

Nie bez znaczenia jest tutaj stosowana metoda. Technik nauczania jest bardzo dużo. Jednak coraz częściej wybierane są techniki bezpośrednie. Przede wszystkim lektorzy skupiają się na rozmawianiu i powtarzaniu pewnych konstrukcji. W efekcie czego kursant szybciej zapamiętuje i rozpoznaje podobne schematy językowe.

Ważne jest także to, że podczas lekcji nauczyciel i uczniowie rozmawiają jedynie w języku angielskim. Kursanci uczą się dialogów, pytań i odpowiedzi oraz stosowania synonimów. Wszystko to uzupełniane jest licznymi zabawami gramatycznymi. Metoda bezpośrednia jeszcze szczególnie zalecana w początkowym etapie edukacji, szczególnie gdy prowadzone są lekcje na temat gramatyki.

Podejście lektora do studentów ma bardzo ważne znaczenie. Traktowanie partnerskie kursantów ośmiela ich do mówienia, a także sprawia, że chętniej mówią o tym, co sprawia im większe trudności. W ten sposób nauczyciel skupia się przede wszystkim na tych elementach, które trzeba jeszcze doszlifować oraz nadaje edukacji odpowiednie tempo.

Bardzo ważne są też wykorzystywane dodatkowe materiały. Istotną rolę odgrywają nie tylko podręczniki, ale również treści, które przygotowuje sam lektor. Dodatkowo prezentowanie ciekawostek czy praktycznych sposobów wykorzystanie konstrukcji znacznie polepsza ilość przyswajanych treści.

Nauka języka jest trudna, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest ona prowadzona. Ważne jest także to, czego potrzebuje kursant, a nie sam program zajęć.

Grzegorz Hanus
Powyższy artykuł powstał przy współpracy ze szkołą języka angielskiego w Częstochowie tarkowski.edu.pl.