Kurs na opiekuna/opiekunkę w żłobku – sposób na znalezienie nowego zawodu

Osoby, które myślą o przekwalifikowaniu zawodowym lub szukają pierwszej pracy, a lubią zajmować się dziećmi i chcą mieć wpływ na ich rozwój, mają szansę, by odbyć kurs na opiekuna w żłobku i realizować się zawodowo. Uczestnicy szkolenia powinni  odznaczać się empatią, dużym poczuciem odpowiedzialności, kreatywnością i dobrym zorganizowaniem. Sprawdź, jak wygląda kurs i dlaczego warto pracować w żłobku.

Kto może pracować w żłobku jako opiekun?

Kurs na opiekunkę/opiekuna przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które mają minimum wykształcenie średnie i chcą pracować z małymi dziećmi. Po skończeniu szkolenia można rozpocząć pracę w żłobku lub w klubiku dziecięcym, jeśli jest się osobą niekaraną. Żeby wykonywać to zajęcie, nie można być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie może być też ona ograniczona lub zawieszona. Trzeba też spełniać obowiązek alimentacyjny – jeśli jest on nałożony. Dzienny opiekun musi też dać rękojmię należytego sprawowania opieki nad podopiecznymi.

Osoby pracujące z dziećmi muszą odznaczać się też określonymi cechami, które pozwolą im jak najlepiej wykonywać zadanie. Oczekuje się od nich dobrego zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Powinny wyróżniać się wyjątkowym podejściem do maluchów, potrafić zaspokajać ich potrzeby, a także stwarzać im jak najkorzystniejsze i bezpieczne warunki do rozwoju i przyjemnego spędzania czasu.

Jak wygląda kurs na opiekuna i opiekunkę w żłobku?

Kurs, po którym można uzyskać zawód Niania – opiekunka żłobkowa, przewiduje 200 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin praktyki. Teoria jest w formie online. Kursanci mają dostęp do platformy e-learningowej, przy pomocy której mogą uczestniczyć zdalnie w wykładach lub je wyświetlać o dowolnej porze w swoim domu lub jakimkolwiek innym miejscu. Część praktyczna natomiast pozwalająca nabyć doświadczenie w pracy z małymi dziećmi odbywa się w żłobku.

Uczestnicy podczas kursu podnoszą wiedzę i kwalifikacje z zakresu różnych etapów rozwoju dziecka i dostosowania opieki do jego indywidualnych potrzeb. Są szkoleni również z udzielania pierwszej pomocy, zachowania bezpieczeństwa, pielęgnacji i żywienia dzieci. Przyszli opiekunowie poznają również takie aspekty pedagogiki wczesnoszkolnej jak motywowanie do eksploracji, zachęcanie do zabaw edukacyjnych, organizowanie środowiska stymulującego rozwój, a także budowanie pozytywnych relacji.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu kursu

Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas kursu można wykorzystać, pracując jako opiekunka w żłobku, klubiku dziecięcym lub innym miejscu, w którym przebywają dzieci do lat 3. Dyplom opiekunki zwiększa również szanse znalezienia zatrudnienia jako niania u osób prywatnych. Są to też cenne i przydatne kompetencje w życiu osobistym i opiece nad własnymi dziećmi czy wnukami.

Praca z dziećmi może dawać ogromną satysfakcję. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad maluchami widzą ich codzienne postępy, pobudzają ich rozwój. Spędzając dużo czasu w ciągu dnia z podopiecznymi, stają się dla nich ważnymi personami, budują więzi. Opiekunki mają wpływ na to, w jaki sposób brzdące uczą się nowych czynności i poznają świat. Poza tym dla ludzi, którzy kochają dzieci, praca z nimi jest pełna radości i miłych chwil – jest źródłem pozytywnych wrażeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.