Metamorfoza Mazowieckiej 35

Kamienica, w której mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, zmieniła swoje oblicze. W ramach inwestycji wyremontowano budynek poradni oraz przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przywrócono oryginalny wygląd elewacji i zadbano o detale architektoniczne. Dziś (26 listopada) odmienioną placówkę odwiedził prezydent Tadeusz Truskolaski.

Budynek, w którym obecnie swoją siedzibę ma Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, powstał w 1863 roku. Przed wojną mieściły się w nim mieszkania i Szkoła Podstawowa nr 11. Uczęszczał do niej Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, który zginął w 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na jednej ze ścian znajduje się pamiątkowa tablica na jego cześć. Dziś przypada 101. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego.

Budynek przy ulicy Mazowieckiej 35, należący do Miasta Białystok, wymagał gruntownego remontu. Rozpoczął się on w maju 2019 r., a zakończył w listopadzie 2020 r. Ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków prace remontowe odbywały się pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. Obejmowały m.in. skucie tynków zewnętrznych i odtworzenie pierwotnej elewacji, naprawę i odtworzenie detali architektonicznych (medalionów, tympanonów, balkonów) oraz renowację okna skrzynkowego odkrytego w trakcie przebudowy. Zajęto się także np. dociepleniem budynku od wewnątrz, wykonaniem nowych ścianek działowych i posadzek, instalacji elektrycznej i wentylacji, montażem windy.

W ramach tej inwestycji odsłonięto i oczyszczono żółto-czerwoną cegłę, została też wymieniona stolarka okienna i dach. Zmiany w wewnętrznym układzie budynku wpłynęły na poprawę jakości funkcjonowania placówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym zwiększona została dostępność świadczonych przez poradnię usług osobom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności. Powstały gabinety małego dziecka zwiększające komfort przyjmowania najmłodszych. Zagospodarowany został teren wokół budynku, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, utwardzonymi chodnikami oraz zielenią. Koszt prac budowlanych to około 3 mln 860 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ok. 300 tys. zł.

– Przeprowadzenie tej renowacji pozwoliło odkryć i wyeksponować oryginalność i piękno tego budynku, należącego do tak zwanej białostockiej szkoły muratorskiej. Tak określa się budownictwo z czerwonej i żółtej cegły. To historyczne dziedzictwo naszego miasta – powiedział prezydent Białegostoku. – Bardzo się cieszę patrząc dziś na ten wspaniały zabytek, że udało się nam przywrócić mu dawny blask.

W budynku przy ul. Mazowieckiej 35 od 1990 r. mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku. Poradnia jest instytucją samorządową, świadczy nieodpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i doradczą mieszkańcom z różnymi problemami (dzieci niepełnosprawne, ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi, wychowawczymi). Jej oferta dedykowana jest dzieciom od okresu noworodkowego aż do ukończenia edukacji w szkołach ponadpodstawowych. Skierowana jest także do rodziców i nauczycieli. Specjaliści zajmują się działalnością diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną oraz edukacyjną. Placówka utrzymuje stały kontakt ze szkołami, przedszkolami, innymi instytucjami na terenie Białegostoku. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 stale rozwija się, otwiera na nowe wyzwania i potrzeby odbiorców.

opracowanie: Kamila Bogacewicz

za:bialystok.pl