Metody stosowane do nagradzania pracowników

Umiejętne nagradzanie pracowników znajduje odzwierciedlenie w ich pracy. Nagradzany za prawidłowe wykonywanie obowiązków personel, będzie chciał z jeszcze większym zaangażowaniem się do nich przyłożyć. Z psychologicznego punktu widzenia nagrody będą oznaczały większą wydajność i efektywność, a te przełożą się na zyski przedsiębiorstwa.

Człowiek od dzieciństwa jest uczony, że nagrody są czymś wyjątkowym. Od dziecka też z chęcią się o nie walczy, z czasem zmienia się tylko ich forma. Biorąc to pod uwagę, pracodawca może wykorzystać różne rodzaje nagród, by zwiększać motywację swojego zespołu do pracy.

Najczęstsze metody nagradzania pracowników

Pierwszym skojarzeniem z nagrodą, będą nagrody rzeczowe i pieniężne, ale nie zawsze to one będą dla pracownika najbardziej atrakcyjne. Podwyżka lub premia uznaniowa za ukończenie projektu są mile widziane, jednak z czasem staną się niewystarczające. Pracownik może oczekiwać, że benefity będą coraz wyższe. Tworząc system nagród warto pójść o krok dalej i pokusić się o większą elastyczność, co wcale nie oznacza, że pracodawca będzie musiał ponosić wysokie koszty.

Rewelacyjne efekty dają pozapłacowe metody. Każdy lubi dostać pochwałę za swoje starania, a tym bardziej jeśli szef mówi o zasługach na forum grupy. Część osób chciałaby się rozwijać i chętnie poszłaby na studia podyplomowe, kursy językowe lub szkolenia. Z kolei dla innych ważna będzie polityka prorodzinna. Do każdego pracownika szef powinien podchodzić indywidualnie i przygotować dla niego nagrodę, która będzie dla niego interesująca i warta starań. Jeśli kierownik nadzoruje pracę kilku osób, może poznać pracownika, jego potrzeby i wartości, by móc zaoferować mu coś specjalnego. Nie każdy ma jednak taki  komfort lub tak mały zespół. Jak wtedy rozwiązać kwestię przyznawania nagród?

Nagradzanie internetowe

Nie tylko potrzeby wszystkich pracowników jako grupy są różne. Ta sama osoba może mieć inne potrzeby w zależności od swojego momentu życiowego. Comiesięczne nagradzanie tym samym sposobem szybko straci na swojej atrakcyjności. Co zatem może zrobić pracodawca? Skorzystać z internetowego przyznawania nagród, np. przez system nais.pl. Poprzez zastosowanie tej platformy może przeznaczyć określone środki do wydania przez cały swój zespół lub jego część na dowolny cel. Ktoś może zdecyduje się na wyjście do restauracji, a ktoś inny będzie wolał odwiedzić sklep odzieżowy. Na jednej platformie pracownik ma cały wachlarz możliwości do wykorzystania i za każdym razem może wybrać coś innego.

Pracodawca w ten sposób dba, by nagrody były zawsze odpowiednio motywujące. Przez śledzenie raportów dotyczących tego, na co decydują się najczęściej pracownicy, szef może się dowiedzieć czegoś o nich samych. Może to stanowić dla niego podpowiedź na to, w którym kierunku podążać dalej. Korzystanie z tego rodzaju rozwiązania jest również pozytywnym sygnałem dla pracownika, który ma świadomość, że menedżer jest elastyczny i chce dopasować rozwiązania do potrzeb i oczekiwań swoich podwładnych.

Artykuł został przygotowany we współpracy z nais.pl